natisni

Kontaktni podatki:

prof. dr. Iztok Golobi? univ.dipl.inž.str

Fakulteta za strojništvo
Ašker?eva 6
1000 Ljubljana

E-pošta: iztok.golobi?@fs.uni-lj.si

Telefon: 01 4771 14 20

Mobitel: 041 703 178

kontakt