Prispeval Administrator    ÄŚetrtek, 01 April 2010 00:00    natisni
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Vsebinaproject_small_1

S sprejetjem novega pravilnika, in sicer »Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektri?ne inštalacije v stavbah« ter pripadajo?e tehni?ne smernice »TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne elektri?ne inštalacije«, so projektantom dolo?ena nova izhodiš?a in pogoji za delo.

Namen izobraževanja je predstaviti:
• sistem notranje zaš?ite pred strelo,
• primere zaš?ite pred strelo razli?nih vrst objektov,
• zaš?ito pred strelo mo?nostnih in telekomunikacijskih sistemov,
• elektromagnetno združljivost in zaš?ito pred delovanjem strele,
• standarde s podro?ja nizkonapetostnih inštalacij,
• stroje in opremo, ki se priklju?ujejo na elektri?ne inštalacije,
• elektri?ne inštalacije v specifi?nih prostorih in okoljih (npr. gradbiš?a, zdravstveni objekti, kampingi, eksplozijsko ogroženi prostori, kopalnice, bazeni, savne, inštalacije za nujno delovanje v primeru požara).

Datum
15.04.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju ?lanov IZS je izobraževanju dodeljenih 5 to?k.

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za ?lane Inženirske zbornice Slovenije znaša 80,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso ?lani IZS, znaša kotizacija 120,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 200,00 EUR z vštetim DDV.
Ra?un za pla?ilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za ?lane IZS kot tudi za ostale prijavljene. ?e se boste odjavili kasneje ali ?e se ne boste odjavili, vam bomo zara?unali stroške kotizacije.

Ve?>>
Kliknite tukaj...

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 12:00 )