Zbirka veljavnih zakonskih predpisov
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 16:55    natisni
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdliÄŤno 
PONUDBA - ZBIRKA VELJAVNIH ZAKONSKIH PREDPISOV pomembnih za strojništvo in druge tehniške stroke image_show_4
SPOŠTOVANI,

Zveza strojnih inženirjev Slovenije – ZSIS na predlog širše strojniške populacije že od leta 1980 izdaja letne Sezname zakonskih predpisov, pomembnih za strojništvo in druge tehniške stroke (TPS). Dejavnosti industrijske izgradnje in proizvodnje ni le dejavnost ene stroke, temve? interdisciplinarna dejavnost tehniških strok. TPS ima tako skupno 764 evidentiranih zakonskih predpisov in vsebin (od leta 1995) veljavnih zakonskih predpisov pomembnih za strojništvo in druge tehniške stroke.

Zbirka zakonskih predpisov TPS predstavlja zakonske predpise v štirih skupinah:

 
A) STROKA - zbrani predpisi za splošno strojništvo, niso pa zajeti predpisi za posamezne specialnosti, kot npr.: predpisi o meroslovnih zahtevah, kot tudi ne posamezni lokalni (ob?inski) predpisi,

B) VARSTVO - zbrani predpisi o varstvu pri delu, varstvu zdravja in okolja, varstvu pred požarom ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesre?ami,

C) POSLOVNI PREDPISI - zbrani predpisi, ki obravnavajo postopke pomembne pri projektiranju ter zlasti pri odgovornem vodenju zahtevnih in posameznih del ter splošne odnose in obveznosti pri graditvi objektov in proizvodnih procesih,

D) Evidenca zakonskih predpisov, ki so manj pomembni za strojno stroko, so pa predvsem namenjeni za urejanje prostora.

Predstavljena zbirka s seznamom in z vsebinami zakonskih predpisov se je v proizvodnih in projektivnih podjetjih pokazala kot vsakodnevni nujni pripomo?ek za kakovostno delo in vodenje. Današnja varnost ni povezana samo s tehni?no varnostjo, temve? je opredeljena s širšo vsebino, tudi z varovanjem zdravja in življenja pri delu, varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesre?ami in varstvom okolja. Ve?ino naštetih elementov varnosti obravnavajo in opredeljujejo predpisi predstavljeni v TPS. S pridom lahko TPS uporabljajo tudi vsi delodajalci, ki so po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, 5. ?len, dolžni zagotoviti varnost in zdravje delavcev v zvezi z njihovim delom.

Za naro?ilo se priporo?amo in vas lepo pozdravljamo!


ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV
SLOVENIJE
ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 17:01 )