MJU: Javni razpis za spodbujanje in razvoj nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2010-2012 za kompeten?ne centre
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 30 Avgust 2010 18:45    natisni
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

Na Ministrstvu za javno upravo so razglasili objavo javnega razpisa za sofinanciranje projektov horizontalnih mre nevladnih organizacij (NVO), regionalnih NVO sti?i? ter vsebinskih mre NVO na nacionalni ravni in je razdeljen v tri sklope:

sklop 1: Sofinanciranje projektov horizontalnih NVO mre na nacionalni ravni to so nevladne organizacije, ki zdruujejo ve? NVO z razli?nimi podro?ji delovanja.V okviru sklopa 1 bo financiran samo 1 projekt.

sklop 2: Sofinanciranje projektov regionalnih NVO sti?i? to so nevladne organizacije, ki zdruujejo ve? NVO z razli?nih podro?ij delovanja in delujejo na regionalni ravni;

sklop 3: Sofinanciranje projektov vsebinskih NVO mre na nacionalni ravni sem sodijo nevladne organizacije, ki zdruujejo NVO istih vsebinskih podro?ij delovanja ali je njihovo delovanje omejeno na dolo?eno ciljno skupino (otroci, stareje osebe).

Preberite ve?

Zadnjič posodobljeno ( Torek, 31 Avgust 2010 12:03 )