ZAVOD-RISI
natisni
Zavod RISI (zavod za reševanje problematike na podro?ju revš?ine in socialne izklju?enosti) namerava v evropskem letu 2010, ki je namenjen boju proti revš?ini in socialni izklju?enosti, organizirati in izvesti ve? dejavnosti...

Zavod RISI

Spletna stran

zavod-risi

Sedež zavod:  

ZAVOD-RISI - Zavod RISI

Povšetova ulica 37

SI-1000 Ljubljana

Slogan zavod:

Zavod RISI (zavod za reševanje problematike na podro?ju revš?ine in socialne izklju?enosti) namerava v evropskem letu 2010, ki je namenjen boju proti revš?ini in socialni izklju?enosti, organizirati in izvesti ve? dejavnosti...

Kratek opis zavod:

Zavod RISI (zavod za reševanje problematike na podro?ju revš?ine in socialne izklju?enosti) namerava v evropskem letu 2010, ki je namenjen boju proti revš?ini in socialni izklju?enosti, organizirati in izvesti ve? dejavnosti na temo evropskega leta, in sicer bo jedro dejavnosti Zavoda v tem letu zajemal EAPN teden, medtem ko bodo ostale dejavnosti potekale v skladu že dolo?enih terminov in glede na posamezne, predvidene dogovore v tem letu.

Rde?o nit predvidenih dogodkov predstavlja tema evropskega leta, tako da bodo na posameznih dogodkih obravnavane predvsem teme s podro?ja revš?ine in socialne izklju?enosti (npr.: socialno podjetništvo, migracije, zaposlovanje, družbena izklju?enost, marginalne skupine, …).

Zavod namerava svoje dejavnosti izvajati v sodelovanju s posameznimi lokalnimi skupnostmi in v sodelovanju z vladnimi in nevladnimi organizacijami.

Na posamezne dogodke v Sloveniji bodo vabljeni gostje iz Slovenije in tujine ter nacionalni in lokalni mediji, tako da bo dogajanje potekalo na ustrezni nacionalni oz. mednarodni ravni, z odmevno medijsko podporo.

Vabijo vse zainteresirane organizacije, da se predvidenih dogodkov udeležijo, saj je njihov interes ?im širša razprava o tematiki evropskega leta 2010.

Ve? informacij o posameznih dogodkih lahko prejmete na naslednjih kontaktnih naslovih oz. številkah :

Klju?ne dejavnosti:

Predvideni program :

EAPN teden in dejavnosti zavoda na nacionalni ravni :

a) 1. dan (8. marec 2010 - ponedeljek) : otvoritvena konferenca v smislu predstavitve EAPN Europe, ki bo potekala v Ljubljani - po predstavitvi predviden ogled socialnih dejavnosti v Ljubljani (Rog, Metelkova, razdeljevalnica hrane, …) ;
b) 2. dan (9. marec 2010 - torek) : dejavnost CNVOS v Ljubljani ; vzporedno izvedba konferenc oz. okroglih miz v Trbovljah in Zagorju ob Savi - po okrogli mizi predviden ogled socialnih dejavnosti v kraju, v katerem je potekala okrogla miza ;
c) 3. dan (10. marec 2010 – sreda) : konferenca in okrogla miza oz. delavnica v Celju - po okrogli mizi predviden ogled socialnih dejavnosti v kraju, v katerem je potekala okrogla miza ;
d) 4. dan (11. marec 2010 – ?etrtek) : v dopoldanskem ?asu okrogla miza na temo migracij v Ljubljani, v popoldanskem ?asu delavnica oz. predavanje za mlade (otroke) na obravnavano temo okrogle mize - prav tako v Ljubljani ;
e) 5. dan (12. marec 2010 - petek) : konferenca in okrogla miza oz. delavnica v Ptuju - po okrogli mizi predviden ogled socialnih dejavnosti v kraju, v katerem je potekala okrogla miza ;
f) 6. dan (13. marec 2010 - sobota) : - izvedba okrogle mize v Novem mestu v dopoldanskem ?asu - po okrogli mizi predviden ogled socialnih dejavnosti v kraju, v katerem je potekala okrogla miza ;
g) 7. dan (14. marec 2010 - nedelja) : na predlog Zavoda RISI bodo na ta dan verske skupnosti v Sloveniji govorile o revš?ini in socialni izklju?enosti oz. bodo organizirale posamezne dejavnosti na temo revš?ine in socialne izklju?enosti v Sloveniji in svetu.

Zavod RISI namerava v letu 2010 izvajati tudi druge dejavnosti, in sicer je v omenjenem letu predvidena izvedba še vsaj treh konferenc oz. okroglih miz na temo socialne izklju?enosti, ki bodo organizirane v razli?nih ob?inah v Sloveniji (v ob?inah, ki niso zajete v tednu EAPN), prav tako pa je predvideno sodelovanje predstavnikov zavoda na drugih dogodkih v Sloveniji in Evropi, ki se bodo nanašali na temo evropskega leta 2010.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem zavodu še radi izpostavili?

Zavod RISI (zavod za reševanje problematike na podro?ju revš?ine in socialne izklju?enosti) namerava v evropskem letu 2010, ki je namenjen boju proti revš?ini in socialni izklju?enosti, organizirati in izvesti ve? dejavnosti...

Kontakt:

Direktor:

Tehni?ni direktor:

Sekretar:

Tiskovni predsta vnik:

Ibrahim Nouhoum

g. Alen Novit

ga. Vida Knific

g. Ivan Cencelj

Gsm:

Gsm:

Gsm:

Gsm:

+386 31 829 446

+386 40 534 375

+386 41 245 017

+386 41 806 350

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

Spletna stran