SKIAH
natisni
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH: Smo društvo, ki združije raziskovalce, strokovnjake in ljudi, ki se ukvarjajo s planiranjem, upravljanjem in varovanjem podzemnih vod. Kot tako je naše društvo ?lan mednarodnega združenja z imenom "INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS".

Ime društva in Logotip:

Društvo slovenski komite

mednarodnega združenja

hidrogeologov - IAH

http://www.skiah.si/

skiah

Sedež društva:  

SKIAH - Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH

Ašker?eva 12

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Smo društvo, ki združije raziskovalce, strokovnjake in ljudi, ki se ukvarjajo s planiranjem, upravljanjem in varovanjem podzemnih vod. Kot tako je naše društvo ?lan mednarodnega združenja z imenom "INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS".

Kratek opis društva:

Smo društvo, ki združije raziskovalce, strokovnjake in ljudi, ki se ukvarjajo s planiranjem, upravljanjem in varovanjem podzemnih vod. Kot tako je naše društvo ?lan mednarodnega združenja z imenom "INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROGEOLOGISTS"

Mednarodno društvo IAH je bilo ustanovljeno leta 1956, društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH (Društvo SKIAH) pa je bilo ustanovljeno leta 1996 z željo, da bi v ve?ji meri vzpodbudili duh IAH tudi v Sloveniji in se za?eli aktivneje vklju?evati v mednarodna sodelovanja.

SKIAH ima preko ?lanstva v IAH-a razvejano mednarodno sodelovanje z agencijami ZN, posebej z UNESCO, FAO, IAEA in Svetovno banko. Smo tudi pridruženi ?lani Mednarodnega združenja geoloških znanosti.

?lanstvo v IAH vam ponuja odli?no priložnost in u?inkovito sodelovanje hidrogeologov, sre?evanje s kolegi iz celega sveta, mednarodne strokovne vezi in prijateljstva. ?lan Društva SKIAH in s tem tudi mednarodnega združenja hidrogeologov IAH lahko postane vsak, ki pla?a ?lanarino za teko?e leto in pošlje izpolnjeno prijavnico z dokazilom o pla?ilu ?lanarine na naslov: Društvo SKIAH, Ašker?eva cesta 12, 1000 Ljubljana.

Klju?ne dejavnosti:

pospeševanje znanstvenega in tehnološkega razvoja hidrogeologije,

prizadevanje za ugled hidrogeološke stroke in za visoke profesionalne standarde v hidrogeologiji ter pri vseh aktivnostih v zvezi s podzemnimi vodami,

promocija hidrogeologije,

vzpostavljanje in vzdrževanje dialoga z drugimi društvi, ki se v Sloveniji ukvarjajo z mednarodnimi aktivnostmi, povezanimi z vodami,

organiziranje in izvajanje strokovnih posvetovanj, konferenc, kongresov, seminarjev predavanj in drugih

izobraževalnih oblik in sre?anj s podro?ja hidrogeologije,

izdajanje strokovnih publikacij,

organiziranje strokovnih ekskurzij

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Mednarodno

Doma?e

Delovne skupine

Kontakt:

Predsednik:

Tajnik:

dr. Goran Vižintin

doc.dr.Timotej Verbovšek

Telefon:

Faks:

+386 1 470 46 10

+386 1 252 41 05

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.skiah.si/