DUTPG
natisni
Društvo u?iteljev tehni?nega pouka Gorenjske združuje u?itelje tehni?ne vzgoje na Gorenjskem.

Ime društva in Logotip:

Društvo u?iteljev tehni?nega

pouka Gorenjske

http://www2.arnes.si/~ljzpds8/dutp/

dutpg

Sedež društva:  

DUTPG - Društvo u?iteljev tehni?nega pouka Gorenjske

Kidri?eva cesta 49

SI-4000 Kranj

Slogan društva:

Društvo u?iteljev tehni?nega pouka Gorenjske združuje u?itelje tehni?ne vzgoje na Gorenjskem.

Kratek opis društva:

Društvo združuje u?itelje tehni?ne vzgoje na Gorenjskem.
Namen društva je pospeševanje uvajanja politehni?nega izobraževanja na osnovne šole, skrb za ?im kvalitetnejše delo u?iteljev tehni?nega pouka in za uvajanje novih tehnologij.
Osnovna dejavnost društva je združevanje ?lanov za dvig kakovosti tehni?ne kulture. Svoje cilje dosegamo z organizacijo izobraževanj, ekskurzij, tekmovanj in sre?anj ?lanov. Prizadevamo si za uveljavitev Tehni?ne vzgoje in tehni?nih dejavnosti v okviru ostalih predmetov v kurikulumu osnovne šole. Rezultate svojega delo najlaže pokažemo na tekmovanjih naših mladih varovancev, katere pripravljamo vsako leto in na študijskih skupinah. Organiziramo ob?inska,regijska in državna sre?anja mladih tehnikov, sodelujemo v vseh organih Zveze organizacij za tehni?no kulturo, v Zvezi društev pedagogov tehni?ne kulture Slovenije, in Zvezi pedagoških društev Slovenije.
Vsako leto pripravimo ekskurzijo in organiziramo v sodelovanju z eno od gorenjskih osnovnih šol tekmovanje mladih tehnikov Gorenjske. Pri organizaciji tekmovanja nam pomagajo sorodna društva. Najboljši na regijskem tekmovanju se udeležijo državnega sre?anja mladih tehnikov.

Klju?ne dejavnosti:

Združevanje ?lanov

Dvig kakovosti tehni?ne kulture

Izobraževanja

Ekskurzije

Tekmovanja

Sre?anja

...

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Arhiv tekmovanj

Tekmovanja

Prijava

Kontakt:

Predsednik:

Aleš Žitnik

Telefon:

Faks:

+386 4 20 10 340

+386 04 20 10 341

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www2.arnes.si/~ljzpds8/dutp/