DINARICUM
natisni
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov "Dinaricum" je nevladno združenje strokovnjakov in drugih zainteresiranih posameznikov, ki živijo ali delajo v dinarskem prostoru, oziroma jih problematika tega prostora zanima.

Ime društva in Logotip:

Društvo za ohranjanje,

raziskovanje in trajnostni

razvoj Dinaridov "Dinaricum"

http://www.dinaricum.si/

dinaricum

Sedež društva:  

DINARICUM - Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov "Dinaricum"

Jurjeva 2A

SI-1310 Ribnica

Slogan društva:

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov Dinaricum je nevladno združenje strokovnjakov in drugih zainteresiranih posameznikov, ki živijo ali delajo v dinarskem prostoru, oziroma jih problematika tega prostora zanima.

Kratek opis društva:

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov "Dinaricum" je nevladno združenje strokovnjakov in drugih zainteresiranih posameznikov, ki živijo ali delajo v dinarskem prostoru, oziroma jih problematika tega prostora zanima.

Dinaridi so obmo?je izjemne naravne vrednosti, kljub temu pa so v evropskem prostoru razmeroma slabo poznani, kar otežuje uspešno promocijo in trajnostni razvoj te regije. Z vklju?evanjem Slovenije in kmalu tudi Hrvaške v Evropsko unijo postajajo Dinaridi del evropskega prostora. Zato smo oblikovali pobudo, da se posamezniki iz razli?nih strok povežemo, postanemo strokovno mo?ni in poskusimo pomembno vplivati na nadaljnji razvoj tega prostora. ?lani Društva Dinaricum iš?emo poti trajnostnega razvoja, izboljšanja dobrobiti prebivalstva, ob tem pa tudi ohranjanja izjemne naravne vrednosti obmo?ja. 
Ena izmed glavnih tematik, s katero se ?lani društva intenzivno ukvarjamo v zadnjih letih so velike zveri (ris, medved, volk). V okviru razli?nih projektov in prostovoljnega dela sodelujemo tudi pri raziskavah in ozaveš?anju javnosti o velikih zvereh.

Klju?ne dejavnosti:

Poti do trajnostnega razvoja

Izboljšanje dobrobiti prebivalstva

Ohranjanje naravne vrednosti

Predavanj

Publikacij

Izletov

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Aktivnosti

Projekt DinaRis

Projekt Zveri Menišije

Projekt Koconoge kure

Projekt Eko kmetijska zemljiš?a

Poleg zgoraj navedenih projektov izvajamo trenutno še dva dodatna projekta:

-  Life+ projekt "SloWolf"
-  izobraževalni projekt "Velike zveri"

Kontakt:

Predsednik:

Miha Krofel

Telefon:

+386 1 320 3531

E-pošta:

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.dinaricum.si/