SDMPT
natisni
Slovensko društvo za merilno in procesno tehniko: Društvo povezuje strokovnjake nevladnih organizacij za interakcijo z vladnimi institucijami.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo za

merilno in procesno tehniko

ni_slike

Sedež društva:  

SDMPT - Slovensko društvo za merilno in procesno tehniko

Dunajska cesta 10

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Slovensko društvo za merilno in procesno tehniko.

Kratek opis društva:

Društvo povezuje strokovnjake nevladnih organizacij za interakcijo z vladnimi institucijami.

Klju?ne dejavnosti:

Na podro?ju merilne in procesne tehnike

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Merilne in procesne tehnike

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Slovensko društvo za merilno in procesno tehniko.

Kontakt:

Predsednik:

dr. Janko Drnovšek

Telefon:

Faks:

+386 1 439 44 40

+386 1 431 31 49

E-pošta:

/
Spletna stran:

Brez [/]