NIDays - strokovna konferenca grafi?nega na?rtovanja
natisni

http://slovenia.ni.com/       
NIDays  
Ljubljana – 13. oktober 2011  

Ve? informacij -NIDays 2011 -» slovenia.ni.com/nidays

Strokovna konferenca, ki jo morate obiskati. 


 

 

 

NIDays 2011

Bodite del dogajanja!

Prijava

                           

5 razlogov za obisk dogodka NIDays

1. Poglobljena tehni?na predavanja
 
2. Vzpostavljanje stikov z uporabniki izdelkov NI
 
3. Razstava strokovnjakov iz industrije
 
4. Prakti?ne izkušnje.
Sami preizkusite predstavljena orodja.
 
5. Brezpla?en izpit
Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)

                          

Predsednik podjetja National Instruments Vas vabi na NIDays

» Oglejte si video-posnetek

Predstavlja dr. James Truchard, izvršni direktor in predsednik podjetja National Instruments

 

NIWeek 2011 - Austin, Texas
NIWeek je vrhunski dogodek v panogi grafi?nega na?rtovanja sistemov, ki pritegne ve? kot 3.000 najboljših inženirjev, pedagogov in znanstvenikov na svetu. NIWeek 2011 je 17. letna konferenca uporabnikov in tehnologije družbe NI, ki je potekala v Austinu od 2. do 4. avgusta. Ponujala je tri dni interaktivnih tehni?nih sej, usmerjenih sre?anj, prakti?nih delavnic in razstav o najnovejših dogajanjih na podro?ju na?rtovanja, krmiljenja, avtomatizacije, proizvodnje in preizkušanja.
» Oglejte si 2-minutni videoposnetek o dogodku NIWeek


NIDays 2011 - Ljubljana
S konferenco NIDays 2011 bo družba National Instruments inženirjem, znanstvenikom in pedagogom v Slovenijo prinesla najbolj sveže novosti na podro?jih tehnoloških trendov, izdelkov in rešitev, ki temeljijo na grafi?nem na?rtovanju sistemov.
NIDays je brezpla?na enodnevna strokovna konferenca z ve? hkratnimi dogodki, ki ponuja:

  • prakti?no usposabljanje za okolje LabVIEW,
  • poglobljena tehni?na predavanja, ki pokrivajo najnovejše tehnologije NI na podro?jih preizkušanja, krmiljenja in na?rtovanja,
  • prikaze inovativnih na?inov uporabe grafi?nega na?rtovanja sistemov,
  • brezpla?ni izpit CLAD.


Tehni?ni poudarki konference NIDays 2011
»
slovenia.ni.com/nidays

Najnovejši tehnološki trendi, izdelki in rešitve na naslednjih podro?jih:

  • Programska oprema in zajemanje podatkov
  • Avtomatizirano merjenje in preizkušanje
  • Industrijska in vgnezdena tehnologija
  • Akademske in raziskovalne rešitve


Pridružite se konferenci NIDays
Ljubljana, 13. oktober 2011

» Takojšnja prijava


Ve? informacij o vsem, kar ponuja konferenca NIDays, najdete na strani
 »
slovenia.ni.com/nidays

      Medijski partner:

       Svet Elektronike