DE Maribor
natisni
Društvo energetikov Maribor: Glavna naloga društva je strokovno izobraževanje ?lanov v obliki seminarjev in te?ajev ter organiziranje in izvajanje seminarjev za delavce, ki opravljajo dela in naloge s podro?ja energetskega gospodarstva.

Ime društva in Logotip:

Društvo energetikov

Maribor

http://www.zdes-zveza.si/DE_MARIBOR/DE_MARIBOR_o_drustvu.html

dem

Sedež društva:  

DE Maribor - Društvo energetikov Maribor

Zagrebška 20,

2000 Maribor

Slogan društva:

Glavna naloga društva je strokovno izobraževanje ?lanov v obliki seminarjev in te?ajev ter organiziranje in izvajanje seminarjev za delavce, ki opravljajo dela in naloge s podro?ja energetskega gospodarstva.

Kratek opis društva:

Društvo energetikov Maribor je bilo ustanovljeno oktobra leta  1951. V tistem obdobju je društvo združevalo strojnike, strojevodje in kurja?e mariborskega industrijskega podro?ja. V za?etku delovanja društva so bile velike težave s prostori, zato se je društvo sestajalo v razli?nih najetih prostorih. Prostorska problematika društva je bila rešena z vklju?itvijo Društva energetikov Maribor v Zvezo društev inženirjev in tehnikov v Mariboru Vetrinjska ul. 16. Na ta na?in smo dobili boljše pogoje za delo.

Glavna naloga društva je strokovno izobraževanje ?lanov v obliki seminarjev in te?ajev ter organiziranje in izvajanje seminarjev za delavce, ki opravljajo dela in naloge s podro?ja energetskega gospodarstva.

V Društvo energetikov Maribor je v?lanjenih 140 ?lanov in smo ?lani Zveze društev energetikov Slovenije Ljubljana. V društvu skrbimo za druženje ?lanov na sre?anjih, strokovnih ogledih in sestankih.

Februarja leta  2006 smo najeli pisarno in imamo sedaj svoj sedež na novem naslovu in sicer: DRUŠTVO ENERGETIKOV MARIBOR, Zagrebška c. 20 2000 MARIBOR.

Klju?ne dejavnosti:

združevanje delavcev, ki delajo v energetiki na podro?ju severo-vzhodne Slovenije,

strokovno izobraževanje ?lanov društva in drugih, ter spoznavanje tehni?nega znanja za racionalno koriš?enje in var?no porabo energetskih virov,

sodelovanje z drugimi organizacijami in institucijami, ki se ukvarjajo s podro?jem energetike,

organizacija in izvajanje programov za izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, ki opravljajo dela in naloge s podro?ja energetskega gospodarstva.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Energetike

Izobraževanj, izpopolnjevanj, usposabljanj

Tehni?nega znanja

Energetskega gospodarstva

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Vklju?eni smo tudi v združenje Zveze društev energetikov Slovenije.

Kontakt:

Predsednik:

Karel Fürst

Telefon:

Telefon:

+386 40 545 246

+386 2 620 87 39

E-pošta:

E-pošta

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.zdes-zveza.si/DE_MARIBOR/DE_MARIBOR_o_drustvu.html