DITP
natisni
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva: Društvo inženirjev in tehnikov papirništva povezuje s članstvom vse slovenske papirnice. Z organizacijo vsakoletnega mednarodnega simpozija in izdajanjem revije PAPIR deluje tudi na mednarodnem področju.

Ime društva in Logotip:

Društvo inženirjev in

tehnikov papirništva

http://www.icp-lj.si/ditp

ditp

Sedež društva:  

DITP - Društvo inženirjev in tehnikov papirništva Slovenije

Bognišičeva 8

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Društvo inženirjev in tehnikov papirništva.

Kratek opis društva:

Društvo inženirjev in tehnikov papirništva povezuje s članstvom vse slovenske papirnice. Z organizacijo vsakoletnega mednarodnega simpozija in izdajanjem revije PAPIR deluje tudi na mednarodnem področju.

Ključne dejavnosti:

DITP se ukvarja s tremi dejavnostmi:

Prirejanje vsakoletnega mednarodnega simpozija na Bledu.

Izdajanje strokovne revije PAPIR.

Organiziranje strokovnih ekskurzij za svoje člane.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Gozdarstvo

Lesarstvo

Papirništvo

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Društvo bo delovalo na istih področjih kot do sedaj. S svojimi aktivnostmi pa bo prispevalo k izobraževanju papirniških kadrov in izmenjavi izkušenj med njimi. Krepili bomo navezave z mednarodnimi uglednimi inštitucijami na področju papirništva.
Tako za letošnje leto planiramo sledeče aktivnosti:


1.Organizacija 37. letnega simpozija DITP v okviru mednarodnega srečanja slovenskih papirničarjev. Simpozij se bo vršil 24. in 25. novembra 2010, kot običajno v kongresni dvorani hotela Golf na Bledu. Prva vabila k udeležbi predavateljev bodo razposlana v mesecu marcu 2010.
2. Izdajanje revije PAPIR.
Revijo bomo še naprej izdajali skupaj z Inštitutom za celulozo in papir, in GZS Združenjem papirništva. Izšla bo v dveh izvodih in sicer koncem maja in druga v novembru ob organizaciji simpozija.
3. Nadaljevali bomo z organiziranjem strokovnih ekskurzij. Vendar bomo program priredili razpoložljivim finančnim možnostim, vezano na finančno situacijo.
4. Forum papirništva bomo še naprej razvijali.

Kontakt:

Kontakt:

Predsednik:

Metka Ševerkar

dr. Marko Jagodič

Telefon:

GSM:

+386 1 200 28 28

+386 41 592 450

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.icp-lj.si/ditp