DMFA Koper
natisni
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Koper: Osnovni namen društva je razvoj matemati?nih, fizikalnih, astronomskih in sorodnih znanosti in njih populariziranje.

Ime društva in Logotip:

Društvo matematikov, fizikov

in astronomov Koper

http://www.drustvo-dmfakoper.si/

dmfakoper

Sedež društva:  

DMFA Koper - Društvo matematikov, fizikov in astronomov Koper

Kidri?eva ulica 17,

6000 Koper-Capodistria,

Slovenija

Slogan društva:

Osnovni namen društva je razvoj matemati?nih, fizikalnih, astronomskih in sorodnih znanosti in njih populariziranje ter motivacija mladih za podro?je naravoslovja in tehnike.

Kratek opis društva:

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Koper je prostovoljno združenje državljanov Republike Slovenije, ki se ukvarjajo z matematiko, fiziko in astronomijo. Društvo deluje predvsem pa na podro?ju ob?in Diva?a, Hrpelje-Kozina, Komen, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Pivka, Postojna in Sežana.

Klju?ne dejavnosti:

organiziranje seminarjev, predavanj, delavnic in razstav,

organiziranje razprav, posvetov, okroglih miz, kongresov, konferenc,

organiziranje tekmovanj, poletnih šol in raziskovalnih dni za mladino,

izdajanje strokovne literature,

vklju?evanje v raziskovalne dejavnosti s podro?ja matematike, fizike in astronomije.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Centra eksperimentov

Tekmovanj iz matematike in fizike

Matematike

Fizike

Astronomije

Zgodovine in muzejov u?il

Raziskovanj

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

- 1965 za?ne delovati DMFA SRS-Podružnica Koper
- 8.10.1982 vpis DMFA SRS-Podružnice Koper v register društev pri Ob?inskem sekretariatu za notranje zadeve Ob?ine Koper
- 25.3.1998 vpis DMFA KOPER v register društev pri Upravni enoti Koper
- 10.3.2006 odprtje Centra eksperimentov Koper
- 11.1.2008 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo podeli DMFA Koper status društva, ki deluje v javnem interesu na podro?ju raziskovalne dejavnosti, po predhodnem soglasju Ministrstva za šolstvo in šport pa leta 2009 podeli še status društva, ki deluje v javnem interesu na podro?ju vzgoje in izobraževanja
- 29.4.2008 Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS vpiše DMFA Koper v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij http://sicris.izum.si/search/org.aspx?lang=slv&mode=&id=3574
- v letu 2009 društvo uvrš?eno na seznam upravi?encev do donacij, namenjenih iz dela dohodnine dav?nih zavezancev pri Ministrstvu za finance (Ur. L. štev. 61/09, str. 8878)

Kontakt:

Predsednik:

Sekretarka

Aljoša Žerjal

mag. Sonja Munih

Telefon:

+386 5 627-20-77

Faks: +386 5 663-89-29

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.drustvo-dmfakoper.si/

Projekti:

- od 1965 dalje strokovna sre?anja s predavanji:
- okrog 30 iz matematike in ra?unalništva
- okrog 28 iz fizike in astronomije
- soorganizacija republiških/državnih tekmovanj iz matematike in fizike
- organizacija lokalnih/podro?nih tekmovanj iz matematike in fizike
- v letih od 1965 do 2008 soorganizacija devetih ob?nih zborov DMFA Slovenije
- 1985 soorganizacija Mednarodne olimpijade fizike
- 2000 do 2003 projekt Socrates Comenius 2.1: “Introducing new methods of teaching Physics on the European level” COMEUPHYS2000
- lokalni projekti: Vikend v Kopru, Oživela ulica, Anabdi
- od 2005 dalje popularizacija naravoslovnih dejavnosti na Obali
- od 2005 dalje: raziskovalno projektno delo ter delavnice za otroke in mladino
- 2005 projekt “Svetovno leto fizike”
- 2006- 2007 matemati?no raziskovalno sre?anje »MARS«
- 2008 projekti: Eco frajer, izdaja knjige Fizi?arke in fiziki Slovenske Istre, Sobota druga?e - ko postane znanost zanimiva
- 2008 izobraževalni programi za otroke in mladino
- 2008-2009 projekti: Rast in obraš?anje v Slovenskem morju, Najlepša vrata v mojem mestu in Promocija znanosti
- 2009 projekti: Mednarodno leto astronomije, Teden mobilnosti ter In mirno plavala bo moja barka
- 2009-2014 infrastrukturni program: “Neformalno izkustveno raziskovalno u?enje - promocija znanja in znanosti”
-...