SDHR
natisni
Slovensko društvo za hidravli?ne raziskave: Vzpodbujanje strokovnega in znanstveno-raziskovalnega dela hidravli?nih raziskav na podro?ju gradbeništva, strojništva in okoljskega inženirstva.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo za

hidravli?ne raziskave

sdhr

Sedež društva:  

SDHR - Slovensko društvo za hidravli?ne raziskave

Hajdrihova 28

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Vzpodbujanje strokovnega in znanstveno-raziskovalnega dela hidravli?nih raziskav na podro?ju gradbeništva, strojništva in okoljskega inženirstva.

Kratek opis društva:

Slovensko društvo za hidravli?ne raziskave (SDHR) je bilo ustanovljeno leta 1994. Glavni namen društva je razvoj in popularizacija hidravli?nih raziskav na razli?nih podro?jih tehnike in ekologije. Med svoje naloge uvrš?a delovanje na podro?jih fizi?nega modeliranja, matemati?nega modeliranja, meritev in opazovanj na terenu, razvoju novih merskih metod in izpopolnjevanju ustreznih merskih aparatur ter prenosu znanj v prakso.V društveni dejavnosti prihaja do prepletanja in interdisciplinarnega sodelovanja razli?nih strok: gradbeništva, strojništva, ekologije, energetike, uprave, meroslovja in standardizacije. Delo društva je javno in odprto za koristne pobude, zato ima razvejano sodelovanje z drugimi sorodnimi doma?imi in mednarodnimi organizacijami (Slovensko društvo za velike pregrade – SLOCOLD, Društvo vodarjev Slovenije in Mednarodno združenje za hidravli?ne raziskave – IAHR).

Klju?ne dejavnosti:

Organizacija strokovnih sre?anj (2 do 3 krat na leto) ter strokovnih ekskurzij (1 krat na leto), predvsem na podro?ju Republike Slovenije.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Fizi?no hidravli?no modeliranje, matemati?no hidravli?no modeliranje, projektiranje na podro?ju hidrotehnike in hidroenergetike, raziskave na podro?ju hidrotehnike in hidroenergetike.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

V društvo so v?lanjeni strokovnjaki iz univerz, inštitutov in industrije.

Kontakt:

Predsednik:

Jurij Mla?nik univ. dipl. inž

Telefon:

+386 1 241 84 20

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

Brez [/]