Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Fakultete
Fakultete s podro?ja naravoslovja
Prikaži # 
# Spletna povezava Zadetkov
1   Link   Fakulteta za arhitekturo
Fakulteta za arhitekturo
2154
2   Link   Fakulteta za elektrotehniko
1551
3   Link  
1345
4   Link   Fakulteta za farmacijo
Fakulteta za farmacijo
2163
5   Link  
1558
6   Link  
1442
7   Link   Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
1544
8   Link   Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
1252
9   Link  
1855
10   Link   Fakulteta za matematiko in fiziko
Fakulteta za matematiko in fiziko
2214
11   Link   Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper
2219
12   Link   Fakulteta za organizacijske vede Maribor
Fakulteta za organizacijske vede Maribor
1649
13   Link   Fakulteta za pomorstvo in promet
Fakulteta za pomorstvo in promet
1353
14   Link  
1817
15   Link  
1668
16   Link  
1355
17   Link  
1330
18   Link   Fakulteta za varstvene vede v Mariboru
Fakulteta za varstvene vede v Mariboru
2225
19   Link   Fakulteta za zdravstvene vede
Fakulteta za zdravstvene vede
1396

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si