Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Fakultete
Fakultete s podro?ja naravoslovja
Prikaži # 
# Spletna povezava Zadetkov
1   Link   Fakulteta za arhitekturo
Fakulteta za arhitekturo
2079
2   Link   Fakulteta za elektrotehniko
1456
3   Link  
1289
4   Link   Fakulteta za farmacijo
Fakulteta za farmacijo
2031
5   Link  
1514
6   Link  
1385
7   Link   Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
1469
8   Link   Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
1216
9   Link  
1619
10   Link   Fakulteta za matematiko in fiziko
Fakulteta za matematiko in fiziko
2081
11   Link   Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper
2047
12   Link   Fakulteta za organizacijske vede Maribor
Fakulteta za organizacijske vede Maribor
1514
13   Link   Fakulteta za pomorstvo in promet
Fakulteta za pomorstvo in promet
1294
14   Link  
1653
15   Link  
1574
16   Link  
1315
17   Link  
1275
18   Link   Fakulteta za varstvene vede v Mariboru
Fakulteta za varstvene vede v Mariboru
2076
19   Link   Fakulteta za zdravstvene vede
Fakulteta za zdravstvene vede
1359

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si