Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
10 ostalih pomembnih povezav
10 Ostalih zelo pomembnih povezav.
Prikaži # 
# Spletna povezava Zadetkov
1   Link   Univerza v Ljubljani
Univerza v Ljubljani
1265
2   Link  
1359
3   Link   Karierni center
Karierni center
2553
4   Link  
1240
5   Link   Cobiss
Cobiss - Kooperativni online bibliografski sistem in servisi
1815
6   Link   Arnes
1242
7   Link   Prvi interaktivni multimedijski portal - Znanost in Tehnologija
Prvi interaktivni multimedijski portal - Znanost in Tehnologija
2327
8   Link   Kvarkadabra - ?asopis za tolma?enje znanosti
Kvarkadabra - ?asopis za tolma?enje znanosti
2182
9   Link   Delo.si
Delo.si
1252
10   Link   24ur.com
24ur.com
1342

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si