Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Povezave NVO
Posamezne povezave nevladnih organizacij.
Prikaži # 
# Spletna povezava Zadetkov
1   Link  
1200
2   Link  
1142
3   Link  
1372
4   Link  
1210
5   Link  
1359
6   Link   Zveza lesarjev Slovenije
Zveza lesarjev Slovenije
1236
7   Link  
1219
8   Link  
1207
9   Link  
1143
10   Link   Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike
Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike
1264
11   Link  
1138
12   Link  
1057
13   Link  
1110
14   Link  
1308
15   Link  
1354
16   Link  
1121
17   Link  
1736
18   Link   Karate klub Triglav
Karate klub Triglav
1318
19   Link  
1343
20   Link  
1027
Stran 1 od 5

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si