Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Povezave NVO
Posamezne povezave nevladnih organizacij.
Prikaži # 
# Spletna povezava Zadetkov
21   Link   Zveza geografov Slovenije
Zveza geografov Slovenije. Dosegljiva tudi na: http://zgs.zrc-sazu.si/
804
22   Link  
802
23   Link  
855
24   Link  
931
25   Link  
1204
26   Link  
1312
27   Link  
864
28   Link  
788
29   Link  
1159
30   Link  
1266
31   Link   Pravno informacijski center nevladnih organizacij
Pravno informacijski center nevladnih organizacij
797
32   Link  
1346
33   Link  
843
34   Link  
982
35   Link  
1142
36   Link  
782
37   Link   Zbornica varnosti in zdravlja pri delu
Zbornica varnosti in zdravlja pri delu
1683
38   Link  
913
39   Link  
775
40   Link  
930
Stran 2 od 5

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si