Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Koristne povezave portala MINVO
Koristne povezave portala MINVO.
Prikaži # 
# Spletna povezava Zadetkov
1   Link  
1225
2   Link  
1515
3   Link   Tiskovna agencija Slovenije
Tiskovna agencija Slovenije
1282
4   Link   Razvito v Sloveniji
Razvito v Sloveniji
1256
5   Link   Video predavanja
Video predavanja
1395
6   Link  
1375
7   Link   Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
1169
8   Link   Gospodarska zbornica slovenije
Gospodarska zbornica slovenije
1203
9   Link  
1291
10   Link   Ministerstvo za gospodarstvo
Ministerstvo za gospodarstvo
1216
11   Link  
1225
12   Link   Uradni list Republike Slovenije
Uradni list Republike Slovenije
1238

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si