slavnostna_akademija_napoved
 
slavnostna_akademija_napoved
SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INŽENIRJEV STROJNIŠTVA
Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija
29. in 30. November 2011

Spoštovani,

RAZVOJ IN UVELJAVLJANJE NEPREDNIH TEHNOLOGIJ

Vljudno vabljeni vsi, ki želite s svojim prispevkom obogatiti program mednarodne konference. Povzetke prispevkov v obsegu od 200 do 300 besed pošljite na naslov:

ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE
Slavnostna akademija in mednarodna konferenca inženirjev strojništva
Karlovška cesta 3
1000 Ljubljana

ali na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Roki:
- oddaja povzetkov do 15. september 2011
- obvestilo o sprejetju prispevkov do 30. september 2011
- oddaja končnih prispevkov do 30. oktober 2011

Tematski sklopi konference:
- Razvoj naprednih tehnologij
- Uveljavljanje naprednih tehnologij
- Financiranje novih tehnologij
- Prenos znanja

Vabimo:
Podelitev nagrad za najuspešnejše podjetje in podelitev nagrad za življenjsko delo Zveza strojnih inženirjev Slovenije vabi k sodelovanju pri nominaciji za podelitev nagrad na www.zveza-zsis.si

Za vse dodatne informacije vas vabimo, da obiščete spletno stran Zveze strojnih inženirjev Slovenije: www.zveza-zsis.si
 
Vabilo avtorem
 
Zbirka veljavnih zakonskih predpisov
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 31 Januar 2011 16:55    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 
PONUDBA - ZBIRKA VELJAVNIH ZAKONSKIH PREDPISOV pomembnih za strojništvo in druge tehniške stroke image_show_4
SPOŠTOVANI,

Zveza strojnih inženirjev Slovenije – ZSIS na predlog širše strojniške populacije že od leta 1980 izdaja letne Sezname zakonskih predpisov, pomembnih za strojništvo in druge tehniške stroke (TPS). Dejavnosti industrijske izgradnje in proizvodnje ni le dejavnost ene stroke, temveč interdisciplinarna dejavnost tehniških strok. TPS ima tako skupno 764 evidentiranih zakonskih predpisov in vsebin (od leta 1995) veljavnih zakonskih predpisov pomembnih za strojništvo in druge tehniške stroke.

Zbirka zakonskih predpisov TPS predstavlja zakonske predpise v štirih skupinah:
Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 31 Januar 2011 17:01 )
 
VZROKI in rešitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inženirstva v SLO
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 06 September 2010 08:36    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 48
SkromnoOdlično 

VZROKI in rešitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inženirstva v SLO

                Dr. mag. Drago Karol Golli, univ. dipl. inž. (Drago Karel Goli, Drago Goli)

Posodobljen članek z dopolnjenimi pogledi na reševanje...

Filozofija 20. stol., čeprav je Teorija Poenotenja cilj že od biotehnologije inimage_11 nevrokibernetike naprej, je sovražila tehniko. Propad Zahoda (II. svetovna vojna) je začetek tehnike in kibernetike, in ker nista škodljivi in ker so filozofi izločali religije, danes ti celo mite analizirajo s fiziko in v Center z algebro umeščajo celo Kitajsko, ko eni z analizo le pomagajo ljudem pri orientiranju, neki vstopajo še v Vrednote, redki spreminjajo svet, sedanji krizi pa niso kos, saj so eliminirali kibernetiko, te ne dosežejo. Osamosvojitev tehnike ven od kulture je razkroj prej povezanega v antični besedi tehne. Kadar intelekt ni orientiran v Vrednote, vodi v fragmentacijo, samozadostnost, boj in zlo. Znanost je naletela na »lestev«, ki vodi od molekule do planetov, in za največje je znanost zato spiritualna pot, ko ta ne zbira le faktov, ampak jih integrira v univerzalni »Logos«. Tu je nujna Ponižnost.

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 28 Februar 2011 09:38 )
 
Inovatorska deklaracija
Prispeval Administrator    Petek, 23 Julij 2010 07:23    PDF natisni E-pošta

INOVATORSKA DEKLARACIJAinovatorska_deklaracija

(osnutek)

S predlogom potrebnih ukrepov vladi RS in predlogom inventorjev, inovatorjev in inženirjev za izboljšanje pogojev inoviranja in uporabo inovacij

Navedene interesne, panožne in poslovne skupine, organizacije, združenja in društva inventorjev, inovatorjev in inženirjev, ki organizirajo, združujejo, povezujejo in zastopajo preko 89.800 državljanov/k Slovenije, ugotavljamo na osnovi statističnih podatkov, poročil, anket, raziskav, objav v medijih ter poročil naših članov, organizacij in strokovnjakov naslednje:

Vse manj invencij in inovacij v Sloveniji je posledica vse manjšega števila aktivnih inventorjev in inovatorjev, ki se je v desetih letih zmanjšalo na desetino. Temu je botroval razpad številnih inovatorskih organizacij, društev in klubov, vse slabši pogoji inoviranja, financiranja in pridobivanja pomoči, nestrokovno, neuporabno in neprimerno inovativno podporno okolje, neučinkovite, nestrokovne in zbirokratizirane državne agencije /JAPTI, TIA/ in direktorati za podjetništvo in konkurenčnost ter direktorat za tehnologije, vse manjše zaupanje v državne ustanove, vlado, resorna ministrstva inovatorskih organizacij, vse slabša inovacijska, poslovna, strokovna in informacijska kultura, vse manjše zanimanje gospodarstva, nižanje vrednosti novosti ter vse večja politizacija pomoči, ukinitev subvencij in pomoči  predvsem civilnemu in zasebnemu sektorju.

Priponke:
Prenesi to datoteko (Inovatorska_deklaracija.pdf)Inovatorska deklaracija[ ]173 Kb
Zadnjič posodobljeno ( Petek, 23 Julij 2010 07:38 )
 
Referendumsko vprašanje - Pobuda za spremembo - dopolnitev ustave RS
Prispeval Administrator    Sreda, 30 Junij 2010 12:49    PDF natisni E-pošta

REFERENDUMSKO VPRAŠANJE

POBUDA ZA SPREMEMBO - DOPOLNITEV USTAVE RS

Ali ste za to, da se:

- 39. člen Ustave RS, ki se glasi: referendumsko_vprasanje_1
“Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.”

spremeni in dopolni z naslednjimi stavki:

»Informacije o okolju so javnega značaja. Organi javne oblasti imajo okoljske informacije v interesu javnosti. Javnost ima dostop do informacij, možnost udeležbe pri odločanju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah brez razlikovanja glede na državljanstvo, narodnost ali stalno prebivališče, pri pravni osebi pa brez razlikovanja glede na sedež ali dejanski kraj poslovanja. (Podlaga: Strokovna priporočila za implementacijo.); Okoljske informacije se na zahtevo javnosti dajo na razpolago v roku enega meseca, ne da bi bilo treba navesti interes; (Podlaga: 4. člen Aarhuške konvencije.) 

REFERENDUMSKO VPRAŠANJE - GLASOVANJE

Priponke:
Prenesi to datoteko (referendumsko_vprasanje.pdf)Referendumsko vprašanje[ ]244 Kb
Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 30 Junij 2010 13:34 )
 
Pobude Vladi RS za spremembo Ustave RS
Prispeval Administrator    Sreda, 30 Junij 2010 12:07    PDF natisni E-pošta

POBUDA VLADI RS ZA SPREMEMBO - DOPOLNITEV USTAVE RS

Na podlagi 3., 8., 44. in 45  člena Ustave Republike Slovenije, Zveza strojnih inženirjev Slovenije - ZSIS, daje pobudo Vladi RS, da sproži postopke za spremembo in dopolnitev naslednjih členov Ustave Republike Slovenije:ustava_rs_1

- 39. člen Ustave RS, ki se glasi:
“Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.”

Se v nadaljevanju dopolni z naslednjimi stavki:
»Informacije o okolju so javnega značaja. Organi javne oblasti imajo okoljske informacije v interesu javnosti. Javnost ima dostop do informacij, možnost udeležbe pri odločanju in dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah brez razlikovanja glede na državljanstvo, narodnost ali stalno prebivališče, pri pravni osebi pa brez razlikovanja glede na sedež ali dejanski kraj poslovanja.
(Podlaga: Strokovna priporočila za implementacijo.); Okoljske informacije se na zahtevo javnosti dajo na razpolago v roku enega meseca, ne da bi bilo treba navesti interes; (Podlaga: 4. člen Aarhuške konvencije.) 

Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 30 Junij 2010 12:49 )
 


Stran 2 od 4

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si