Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character

MINVO e-NoviceJavni razpis za sofinanciranje izdajanja doma?ih znanstvenih periodi?nih publikacij v letu 2011
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 22:06    PDF natisni E-pošta

Naziv: Javni razpis za sofinanciranje izdajanja doma?ih znanstvenih periodi?image_26_lnih publikacij  v letu 2011  (oznaka: JR10-ZP-2011)
Razpisnik: Javna agencija za knjigo Republike  Slovenije
Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje izdajanja doma?ih znanstvenih periodi?nih publikacij z znanstveno vsebino, izdajanja znanstvenih periodi?nih publikacij,  ki  so  pomembne  za  prenos  znanstvenih  spoznanj  v  aplikacijo  in  tehnoloki razvoj.
Rok za oddajo prijav: 29.11.2010
Ve? o razpisu preberite tukaj.

Preberite  ve?

Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 22:08 )
 
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 21:22    PDF natisni E-pošta

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, Slovenska znanstvena fundacija in L'za_zenske_v_znanostiOREAL Slovenija tudi letos razpisujejo tipendije nacionalnega programa "Za enske v znanosti" 2011.

Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 21:33 )
 
Ministrstvo za gospodarstvo: JAVNI POSVET EVROSPKE KOMISIJE
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 19:32    PDF natisni E-pošta

Javni posvet Evropske komisije glede uveljavitve storitvene direktive (DSNT),posvet_eu_komisije ki  se nanaa na vrsto storitvenih dejavnosti, med njimi maloprodajo in veleprodajo, gradbenitvo in obrtne dejavnosti, turizem, gostinstvo, poslovne storitve in ve?ino zakonsko reguliranih poklicev.

Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 21:28 )
 
Ve? o MINVO eNovicah
PDF natisni E-pošta

Z delom na projektu Podporno okolje delovanja strokovnega tehni?nega nevladnega sektorja vpeljujemo e-novice s ciljem vzpostavitve vsebinske mree NVO na podro?ju raziskovanja in znanosti.ist1_5735967-jigsaw-puzzle

Poslanstvo 14-dnevnih MINVO eNovic:

Vpeljujemo s ciljem intenzivnejega mreenja, medsebojnega spoznavanja NVO ter predstavitve idej in prilonosti NVO na podro?ju dela vsebinske mree.

Cilji 14-dnevnih MINVO eNovic:

  1. 1. Informiranje, mreenje, sodelovanje ter povezovanje nevladnih organizacij iz istega vsebinskega podro?ja;
  2. 2. Zagotavljanje usposabljanj/izobraevanj za ?lane mree ter nevladne organizacije, ki delujejo na istih vsebinskih podro?jih;
  3. 3. Krepitev civilnega dialoga na nacionalni in/ali EU ravni ter vzpostavljanje podpornega okolja za prenos javnih nalog in pooblastil v izvajanje nevladnim organizacijam;
  4. 4. Promocija vsebinskega podro?ja, javnih politik, programov ter skupnih aktivnosti vsebinske NVO mree z namenom ozave?anja ire ter posebnih javnosti/ciljnih skupin (mediji, gospodarstvo, javna uprava) o klju?nih razvojnih vpraanjih ter vlogi in pomenu NVO;
  5. 5. Usposabljanje in izobraevanje za zaposlene in prostovoljce prijavitelja z namenom ve?je usposobljenosti za izvajanje splono koristnih nalog NVO.
 
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja poljudno-znanstvenih periodi?nih publikacij v letu 2011
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 22:02    PDF natisni E-pošta

Naziv: Javni razpis za sofinanciranje izdajaimage_26_lnja  poljudno-znanstvenih periodi?nih publikacij v letu 2011 (oznaka: JR11-PPP-2011)
Razpisnik: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje izdajanja periodi?nih publikacij s poljudno-znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos spoznanj v izobraevanje; izdajanja  poljudno-znanstvenih  periodi?nih  publikacij,  namenjenih  irjenju  ter dvigu splone znanstvene kulture.
Rok za oddajo prijav: 29.11.2010
Ve? o razpisu preberite tukaj.

Preberite ve?.

Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 22:07 )
 
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 21:09    PDF natisni E-pošta

JAPTI v letu 2011 nadaljuje s ?etrto generacijo izobraevanja za mednarodno poslovanje. japtiIzvaja ga skupaj z ITM Worldwide Foundation in Swedish Trade Council ter s svetovno priznanimi predavatelji.

Priponke:
Prenesi to datoteko (ITMvabilo2011.doc)Vabilo ITM + Prijavnica[ ]1630 Kb
Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 21:29 )
 
Ministrstvo za gospodarstvo: PREODSTAVITEV GROZDA OBRAMBNE INDUSTRIJE SLOVENIJE, O ZVEZI NATO
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 19:23    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

Gospodarsko interesno zdruenje Grozd obrambne industrije Slovenije je 3.11.2010 natoorganiziralo predstavitev, z namenom seznanitve podjetij o monostih slovenskih podjetij za dobavo svojih izdelkov in storitev zvezi Nato in sodelovanja na njenih razpisih. Na predstavitvi je aktivno sodelovalo tudi Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za ekonomske odnose s tujino, ki je podalo informacijo o razpisih zveze Nato in vpisu v register dobaviteljev Nato agencij. Predstavitev dobite v priponki spodaj!

Priponke:
Prenesi to datoteko (NATO.ppt)Nato predstavitev[ ]507 Kb
Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 21:28 )
 
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 21:35    PDF natisni E-pošta

JAPTI v sodelovanju z Enterprise Europe Network organizira prvo sticisceTehnoloko sti?i?e v sklopu 5. Slovenskega foruma inovacij. Namen tehnolokega sti?i?a je omogo?iti strokovno tehni?no-tehnoloko svetovanje po principu "ena na ena". Svetovanje je brezpla?no.

Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 21:43 )
 
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 19:37    PDF natisni E-pošta

Ponovno je izel sploni poziv programa Vseivljenjsko u?enje. Vimage_20_m okviru programa se financirajo razli?ne aktivnosti, od poklicnih in tudijskih izmenjav, tudijskih obiskov ter mreenja pa do razvoja novih u?nih vsebin ter inovativnih u?nih pristopov.

Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 21:29 )
 
Ministrstvo za gospodarstvo: SEZNAM BLAGA ZA UKINITEV UVOZNE CARINSKE DAJATVE
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 19:15    PDF natisni E-pošta

V obravnavi je nov seznam 146-tih zahtevkov  drav ?lanic EU, za ukinitev carinskih dajateveu_carine, ki se obra?unavajo pri uvozu surovin in polproizvodov, ki so po poreklu iz tretjih drav. Preberite ve?.

Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 21:28 )
 


Stran 8 od 8

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si