Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character

MINVO e-NovicePrispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 22:55    PDF natisni E-pošta

To je ena tistih stvari, ob katerih vas lahko za?ne boleti glava. kilogramVemo namre?, da 1.000 gramov predstavlja en kilogram in da je 1.000 kilogramov enako eni toni. Vpraanje pa je, koliko katera od teh enot dejansko fizi?no tehta? Kako teak je en kilogram, ?e ga drite v rokah? Katera stvar tehta dejansko in to?no 1 kg, ne glede na to koliko pokae kakna tehtnica? Kako je bilo to dolo?eno in odlo?eno?

Priponke:
Prenesi to datoteko (kilogram-0.jpg)Kilogram 0[ ]128 Kb
Prenesi to datoteko (kilogram-1.jpg)Kilogram 1[ ]64 Kb
Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 23:00 )
 
Seznam skupinskih sejemskih nastopov japti za leto 2011
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 23:27    PDF natisni E-pošta
SEZNAM SKUPINSKIH SEJEMSKIH NASTOPOV JAPTI za leto 2011 (file: Seznam skupinskih sejemskih nastopov JAPTI za leto 2011.pdf).book_broschure
Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 23:29 )
 
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 22:32    PDF natisni E-pošta

Kanadski oblikovalci so zasnovali najve?ji (279 m2) in bioloko zivi_zidnajbolj raznolik (ve? kot 10.000 posameznih rastlin) ivi zid v Severni Ameriki doslej. ivi zid je samozadosten vertikalni hidroponi?ni vrt, pritrjen na notranjost ali zunanjost zgradbe na na?in, ki omogo?a kroenje zraka in hkrati ne povzro?a nobene kode na zgradbi.

Priponke:
Prenesi to datoteko (greenovergrey-0.jpg)ivi zid 0[ ]154 Kb
Prenesi to datoteko (greenovergrey-1.jpg)ivi zid 1[ ]70 Kb
Prenesi to datoteko (greenovergrey-2.jpg)ivi zid 2[ ]60 Kb
Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 22:38 )
 
Aktualni izzivi sodnega varstva znamk s posebnim poudarkom na procesnih zahtevah
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 22:09    PDF natisni E-pošta
Aktualni izzivi sodnega varstva znamk s posebnim poudarkom na procesnih zahtevah
Predavanje vrhovne sodnice dr. Jadek Pensa

Zdruenje za za?ito industrijske lastnine (AIPPI Slovenija) organizira v sodelovanju z Uradom RS za intelektualno lastnino (URSIL) predavanje vrhovne sodnice dr. Dunje Jadek Pensa z naslovom Aktualni izzivi sodnega varstva znamk s posebnim poudarkom na procesnih zahtevah.image_24_m

Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 22:15 )
 
Dan akreditacije 2010
Prispeval Administrator    Petek, 12 November 2010 13:30    PDF natisni E-pošta

Vabimo vas, da se pridruite tevilnim udeleencem najve?jega slovenskega strokovnega posvetovanja o akreditaciji. Letonji Dan akreditacije bo v sredo, 1. decembra 2010, na zdaj e tradicionalnem prizori?u - v prijetnem okolju kongresnegaimage_23_l centra na Brdu pri Kranju.

Poleg predstavitve klju?nih novosti v sistemu in postopkih akreditiranja so med poudarki letonjega Dneva akreditacije tudi teme o obvladovanju opreme in usposabljanju, v ?asu zaostrenih gospodarskih razmer pa bo gotovo zelo prav prilo tudi znanje o tem, kako racionalno, a u?inkovito zagotavljati izpolnjevanje nekaterih zahtev za akreditacijo. O tem, kaj se po uveljavitvi Uredbe o akreditaciji dogaja v "akreditacijski" Evropi, nas bo seznanil predstavnik Evropskega zdruenja za akreditacijo (EA). Sre?anje in odmore izkoristite tudi kot edinstveno prilonost za izmenjavo izkuenj in razgovor z udeleenci in predavatelji.

Informacije o programu in organizaciji dogodka so vam na voljo v priloenem vabilu in prijavnici ter na spletni strani SA.

Priponke:
Prenesi to datoteko (prijavnica-da10.pdf)Prijavnica DA 2010[ ]844 Kb
Prenesi to datoteko (program-da10.pdf)Program DA2010[ ]931 Kb
Zadnjič posodobljeno ( Petek, 12 November 2010 13:33 )
 
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 23:17    PDF natisni E-pošta

BROURA ZA PODJETNIKE: book_broschureUkrepi Ministrstva za gospodarstvo za podporo rasti in razvoju podjetij v Sloveniji. (dokument v prilogi: Ukrepi_za_podporo_rasti.pdf)

Priponke:
Prenesi to datoteko (Ukrepi_za_podporo_rasti.pdf)Ukrepi za podporo rasti[ ]558 Kb
Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 23:22 )
 
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 22:20    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

Klasi?ne son?ne elektrarne zahtevajo velike ravne povrine, ki pa v  bliini urbsolarne_kaceanih obmo?ij pogosto niso na voljo. Zato je vedski arhitekt Mans Tham predlagal, da bi velika mesta, kot je npr. Los Angeles (ZDA), ubrala povsem druga?no pot in za son?ne elektrarne uporabila kar avtoceste. Njegov predlog, imenovan Solarne ka?e v raju, predvideva naj bi s son?nimi celicami prekrili 24km dolg odsek losangeleke avtoceste. Kar predstavlja priblino 960 tiso? m2 povrine, ki bi zado?ala za 600 tiso? gospodinjskih panelov son?nih celic. Letno bi taka elektrarna proizvedla kar 150 GWh elektri?ne energije. 

Preberite ve?

Priponke:
Prenesi to datoteko (solarserpent-0.jpg)Solarne ka?e 0[ ]17 Kb
Prenesi to datoteko (solarserpent-1.jpg)Solarne ka?e 1[ ]107 Kb
Prenesi to datoteko (solarserpent-2.jpg)Solarne ka?e 2[ ]56 Kb
Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 22:32 )
 
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 23:22    PDF natisni E-pošta
Oglejte si tudi MODEL PODPORE ZAINTERESIRANIM NOVIM VLAGATELJEM V OHRANJANJE DELOVNIH MEST IN PROIZVODNJE V PRIMERIH STE?AJEV VE?JIH PODJETIJ V PRETENO ZASEBNI LASTI.

book_broschure(dokument v prilogi: Model_podpore_zainteresiranim_novim_vlagateljem_K__200810.doc)

Preberite ve?

Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 23:27 )
 
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 22:38    PDF natisni E-pošta

e to, da ste se ranili vas lahko spravi v slabo voljo, da pa morate vsakihobliz_menja_barvo nekaj ur menjati obli, da bi preverili, ?e ni slu?ajno prilo do infekcije rane, pa je e prav nadloga. e posebno, kadar to tudi boli. Omenjeno teavo odpravlja nova generacija obliev, ki ob prvih znakih infekcije spremenijo barvo. Znanstveniki so razvili poseben material, ki na pokodovanem delu koe zazna vdor bakterij. Dokler torej obli ostaja prvotne barve, lahko na rano mirno pozabite. Ko pa se le-ta z bele spremeni v modro, je ?as za preplah. Preberite ve?.

Priponke:
Prenesi to datoteko (colorchangingdressing-0.jpg)Obli 0[ ]47 Kb
Prenesi to datoteko (colorchangingdressing-1.jpg)Obli 1[ ]44 Kb
Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 22:54 )
 
Prispeval Administrator    Sreda, 10 November 2010 22:15    PDF natisni E-pošta

Termin: 18.11.2010

Vsebina: Na te?aju bo predstavljen portal Digitalne knjinice Slovenijelibrary_books dLib.si, ki nudi enostaven dostop do slovenskega znanja in kulturnih zakladov. Ponuja prosto iskanje po virih in brezpla?en dostop do digitalnih vsebin kjerkoli in kadarkoli. Na vae namizje prinaa celotna besedila revij, ?asopisov, knjig in visokoolskih del ter slikovne in zvo?ne vire. S pomo?jo prakti?nega dela bodo na seminarju prikazani na?ini iskanja in poti do razli?nih vrst gradiv ter dodatne storitve portala. Te?aj traja od 10. do 12.00. ure v ra?unalniki u?ilnici NUK.

Koordinacija: Prijave poljite na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. in pokli?ite na 01 2001 167 do zasedbe prostih mest. Udeleenci morajo poznati delo z ra?unalnikom v okolju Windows.

Zadnjič posodobljeno ( Sreda, 10 November 2010 22:20 )
 


Stran 7 od 8

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si