DAL
PDF natisni E-pošta
Društvo arhitektov Ljubljane: DAL je prostovoljno, strokovno združenje arhitektov in drugih občanov, ki so pod pogoji tega statuta člani društva.

Ime društva in Logotip:

Društvo arhitektov

Ljubljane

http://www.drustvo-arhitektov-lj.si/

dal

Sedež društva:  

DAL - Društvo arhitektov Ljubljane

Karlovška 3

SI-1001 Ljubljana

Slogan društva:

DAL je prostovoljno, strokovno združenje arhitektov in drugih občanov, ki so pod pogoji tega statuta člani društva.

Kratek opis društva:

1. člen
Statut Društva arhitektov Ljubljane (v nadaljnjem besedilu DAL) ureja ustanovitev, delovanje in prenehanje društva.

2. člen
DAL je prostovoljno, strokovno združenje arhitektov in drugih občanov, ki so pod pogoji tega statuta člani društva.

3. člen
Ime društva je »Društvo arhitektov Ljubljane«, kratica »DAL«, sedež društva je v Ljubljani, Karlovška 3.

4. člen
DAL je pravna oseba in v pravnem prometu uporablja žig kvadratne oblike z napisom »Društvo arhitektov Ljubljane«.

Ključne dejavnosti:

Dejavnost DAL je pospeševanje, podpiranje in razvijanje vseh dejavnosti, ki se ukvarjajo s problematiko arhitekture in urejanja prostora. Za izvrševanje svojega poslanstva DAL zlasti:

s svojo strokovno avtoriteto usmerja dejavnost arhitekture v najširšem smislu;

sodeluje z državnimi organi in institucijami pri vseh zadevah urejanja in oblikovanja prostora;

skrbi za dvig strokovne ravni arhitektov z organizacijo seminarjev, razstav in drugih oblik izobraževanja;

daje pobude in podpore znanstveno raziskovalnemu delu s področja arhitekture in urejanja prostora;

aktivno sodeluje na področju odločanja o bodoči ureditvi prostora v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije – sekcijo za arhitekturo, urbanizem in krajinsko arhitekturo, Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za kulturo in Mestno občino Ljubljana;

opravlja izvedbo javnih natečajev za tiste posege v prostoru, kjer je takšen način glede na občutljivost in pomen v prostoru nujen;

prizadeva si, da se za vse pomembnejše posege v prostor mesta in regije, zlasti pa za vse pomembne zgradbe in druge posege v prostoru razpisujejo javni strokovni natečaji ter pomaga pri njihovi izvedbi;

v skladu z veljavnimi predpisi izdaja in podpira izdajo strokovnih in poljudnih publikacij s področja arhitekture in urejanja prostora;

organizira strokovne sestanke, predavanja, oglede, posvetovanja in kongrese;

prireja razstave, ankete in strokovne ekskurzije za člane društva ter skrbi za popularizacijo stroke;

sodeluje z drugimi enakimi oz. sorodnimi društvi doma in v tujini;

zastopa strokovne, stanovske in materialne interese svojih članov;

skrbi za nenehno vključevanje novih, mladih članov.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj naštetih dejavnosti

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Predavanja

Razpisi in natecaji

Kontakt:

Predsednik:

Andrej Hrausky

Telefon:

Faks:

+386 1 252 79 30

+386 1 252 79 31

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.drustvo-arhitektov-lj.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si