Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
SDR Maribor
PDF natisni E-pošta
Slovensko društvo za razsvetljavo Maribor: SDR je prostovoljno samostojno nepridobitno strokovno in znanstveno društvo za tehniko razsvetljave in videnja v teoriji in praksi, ki jo vsestransko podpira.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo za

razsvetljavo Maribor

http://www.sdr.si/

sdr_maribor

Sedež društva:  

SDR Maribor - Slovensko društvo za razsvetljavo Maribor

Tržaška cesta 25

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

SDR je prostovoljno samostojno nepridobitno strokovno in znanstveno društvo za tehniko razsvetljave in videnja v teoriji in praksi, ki jo vsestransko podpira.

Kratek opis društva:

Slovensko društvo za razsvetljavo - SDR je prostovoljno samostojno nepridobitno strokovno in znanstveno društvo za tehniko razsvetljave in videnja v teoriji in praksi, ki jo vsestransko podpira. Društvo deluje na obmo?ju Republike Slovenije in je pravna oseba zasebnega prava.

SDR je ?lan Elektrotehniške zveze Slovenije (EZS), Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije (ZITS), Zveze društev inženirjev in tehnikov Maribora ter s svojim posebnim odborom - Slovenskim nacionalnim komitejem - SNK ?lan mednarodne komisije za razsvetljavo (Commission Internationale de l'Éclairage- CIE).

V društvo se lahko v?lani vsak, ki deluje profesionalno na podro?ju razsvetljave ali svetlobne tehnike, ali pa ga ta tematika preprosto zanima.

?lanstvo v društvu za fizi?ne osebe se pri?ne z izpolnjeno spletno prijavnico ali prijavnico (pdf dokument) in pla?ano ?lanarino. Prijavnico izpolnite in jo pošljite po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. , uporabite telefaks (01/47 68 289) ali navadno pošto in jo pošljite na naslov:

SDR
Tržaška 25
1000 Ljubljana

?e bi pa vaše podjetje želelo postati "kolektivni ?lan"- DONATOR, pa je najbolje, da se obrnete na tajnika društva:
Matej B. Kobav
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
01/47 68 759

Klju?ne dejavnosti:

Na podro?ju razsvetljave

Na podro?ju svetlobne tehnike

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Razsvetljave

Svetlobne tehnike

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Publikacije

Svetlobna tehnika

Kontakt:

Predsednik:

Marko Bizjak

Telefon:

Faks:

+386 1 47 68 759

+386 1 47 68 289

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.sdr.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si