Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
SDMPT
PDF natisni E-pošta
Slovensko društvo za merilno in procesno tehniko: Društvo povezuje strokovnjake nevladnih organizacij za interakcijo z vladnimi institucijami.

Ime društva in Logotip:

Slovensko društvo za

merilno in procesno tehniko

ni_slike

Sedež društva:  

SDMPT - Slovensko društvo za merilno in procesno tehniko

Dunajska cesta 10

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Slovensko društvo za merilno in procesno tehniko.

Kratek opis društva:

Društvo povezuje strokovnjake nevladnih organizacij za interakcijo z vladnimi institucijami.

Klju?ne dejavnosti:

Na podro?ju merilne in procesne tehnike

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Merilne in procesne tehnike

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Slovensko društvo za merilno in procesno tehniko.

Kontakt:

Predsednik:

dr. Janko Drnovšek

Telefon:

Faks:

+386 1 439 44 40

+386 1 431 31 49

E-pošta:

/
Spletna stran:

Brez [/]

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si