Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    Torek, 01 Junij 2010 00:00    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Vsebinaimage_20_m

Predavanje takšne vrste bo letos že tretji?. Mati?na sekcija geodetov, v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, Oddelkom za geodezijo, naredi izbor najbolj kvalitetnih diplomskih del študentov v teko?em letu. Prizadevamo si pokriti vse segmente geodezije in tako narediti pregled celotne stroke ter novitet, ki jih diplomska dela obravnavajo.

Predstavitve izvajajo diplomanti s pomo?jo pripravljene ra?unalniške diaprojekcije. Predstavitve trajajo po približno 20 minut. Na predstavitvi bodo prisotni tudi njihovi mentorji, kar omogo?a naknadno strokovno razpravo na predstavljeno temo. Pozitiven odziv, tako slušateljev kot diplomantov in njihovih mentorjev na že izvedene predstavitve in želja vseh po tesnejšem sodelovanju MSGeo in Fakultete, nas vodita k ponovni organizaciji te vrste izobraževanja tudi letos.

Predavatelji

Saša BOŽI?, univ.dipl.inž.geod.
Uroš KOŠIR, univ.dipl.inž.geod.
Urška KANJIR, univ.dipl.inž.geod.
Miha KONJAR, univ.dipl.inž.geod.
Matej MIŠVELJ, univ.dipl.inž.geod.
Matija MLAKAR, univ.dipl.inž.geod.
David PE?NIK, univ.dipl.inž.geod.

Datum
17.6.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Program izobraževanja

13:00 1. Ugotavljanje premikov premostitvenih objektov z geodetskimi metodami na primeru mostu Freimann

Saša BOŽI?, univ.dipl.inž.geod.

13:20 2. Analiza dostopnosti prebivalcev do javnih dejavnosti z avtobusnim in potniškim prometom

Uroš KOŠIR, univ.dipl.inž.geod.

13:40 3. Objektivna klasifikacija rabe tal iz podatkov daljinskega zaznavanja

Urška KANJIR, univ.dipl.inž.geod.

14:00 4. Modeliranje zaposlitvenih sistemov Slovenije na osnovi dnevne mobilnosti

Miha KONJAR, univ.dipl.inž.geod.

14:20 5. Odmor

14:40 6. Geodetski na?rt kot del geografskega informacijskega sistema

Matej MIŠVELJ, univ.dipl.inž.geod.

15:00 7. Uporaba odprte kode v okoljih GIS

Matija MLAKAR, univ.dipl.inž.geod.

15:20 8. Izhodiš?a za ocenjevanje vrednosti zemljiš? na primeru odseka II. tira železniške proge Ljubljana - Jesenice

David PE?NIK, univ.dipl.inž.geod.

Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju ?lanov IZS je izobraževanju dodeljenih 3 to?ke.

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za ?lane Inženirske zbornice Slovenije znaša 0,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso ?lani IZS, znaša kotizacija 0,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 0,00 EUR z vštetim DDV.
Ra?un za pla?ilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za ?lane IZS kot tudi za ostale prijavljene. ?e se boste odjavili kasneje ali ?e se ne boste odjavili, vam bomo zara?unali stroške kotizacije.

Ve?>>
Kliknite tukaj...

 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si