Predstavitev diplomskih del študentov FGG - geodezija iz šolskega leta 2009/2010
Prispeval Administrator    Torek, 01 Junij 2010 00:00    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

Vsebinaimage_20_m

Predavanje takšne vrste bo letos že tretjič. Matična sekcija geodetov, v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, Oddelkom za geodezijo, naredi izbor najbolj kvalitetnih diplomskih del študentov v tekočem letu. Prizadevamo si pokriti vse segmente geodezije in tako narediti pregled celotne stroke ter novitet, ki jih diplomska dela obravnavajo.

Predstavitve izvajajo diplomanti s pomočjo pripravljene računalniške diaprojekcije. Predstavitve trajajo po približno 20 minut. Na predstavitvi bodo prisotni tudi njihovi mentorji, kar omogoča naknadno strokovno razpravo na predstavljeno temo. Pozitiven odziv, tako slušateljev kot diplomantov in njihovih mentorjev na že izvedene predstavitve in želja vseh po tesnejšem sodelovanju MSGeo in Fakultete, nas vodita k ponovni organizaciji te vrste izobraževanja tudi letos.

Predavatelji

Saša BOŽIČ, univ.dipl.inž.geod.
Uroš KOŠIR, univ.dipl.inž.geod.
Urška KANJIR, univ.dipl.inž.geod.
Miha KONJAR, univ.dipl.inž.geod.
Matej MIŠVELJ, univ.dipl.inž.geod.
Matija MLAKAR, univ.dipl.inž.geod.
David PEČNIK, univ.dipl.inž.geod.

Datum
17.6.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Program izobraževanja

13:00 1. Ugotavljanje premikov premostitvenih objektov z geodetskimi metodami na primeru mostu Freimann

Saša BOŽIČ, univ.dipl.inž.geod.

13:20 2. Analiza dostopnosti prebivalcev do javnih dejavnosti z avtobusnim in potniškim prometom

Uroš KOŠIR, univ.dipl.inž.geod.

13:40 3. Objektivna klasifikacija rabe tal iz podatkov daljinskega zaznavanja

Urška KANJIR, univ.dipl.inž.geod.

14:00 4. Modeliranje zaposlitvenih sistemov Slovenije na osnovi dnevne mobilnosti

Miha KONJAR, univ.dipl.inž.geod.

14:20 5. Odmor

14:40 6. Geodetski načrt kot del geografskega informacijskega sistema

Matej MIŠVELJ, univ.dipl.inž.geod.

15:00 7. Uporaba odprte kode v okoljih GIS

Matija MLAKAR, univ.dipl.inž.geod.

15:20 8. Izhodišča za ocenjevanje vrednosti zemljišč na primeru odseka II. tira železniške proge Ljubljana - Jesenice

David PEČNIK, univ.dipl.inž.geod.

Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju članov IZS je izobraževanju dodeljenih 3 točke.

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 0,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 0,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 0,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.

Več>>
Kliknite tukaj...

 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si