Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    Torek, 01 Junij 2010 00:00    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Vsebinaimage_19_m

Ministrstvo za okolje in prostor je junija 2009 izdalo »Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri?ne inštalacije v stavbah« ter pripadajo?o tehni?no smernico, v nadaljevanju TS, »TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne elektri?ne inštalacije«. Tako Pravilnik kakor TS prinašata kar nekaj novosti in zahtev s podro?ja na?rtovanja, izvajanja, vzdrževanja in preverjanja elektri?nih inštalacij, ki jih je potrebno upoštevati.

Na izobraževanju bo predstavljena nova TS, in sicer prvi del smernice. Izobraževanje je namenjeno podrobnejšemu spoznavanju:

• varnostnih sistemov,
• varnostnega napajanja, kot so baterijski rezervni viri ali diesel elektri?ni agregati,
• pregledov,
• preskusov,
• meritev.

Po novem pravilniku je potrebno posebno pozornost posvetiti preverjanju elektri?nih inštalacij. Vsem, ki se ukvarjajo s preverjanjem inštalacij, je v veliko pomo? lahko tudi odgovarjajo?i standard, kot vodilo pri izvedbi postopkov preverjanja. Posebno pozornost standard posve?a dokumentaciji, s katero se preverjanje inštalacij zaklju?i in ki prikaže stanje nizkonapetostne elektri?ne inštalacije. Standardi so v TS navedeni kot referen?ni dokumenti. Podajajo podrobnejše informacije, navodila in zahteve za posamezna podro?ja.

Predavatelji

Marko KOTNIK, univ.dipl.inž.el. - DDC d.o.o
Drago PAVLI?, univ.dipl.inž.el. - ESOTECH d.d. VELENJE

Datum
10.6.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Program izobraževanja
13:00 1. Izbira in namestitev elektri?ne opreme [Marko KOTNIK, univ.dipl.inž.el. - DDC d.o.o]
14:10 2. Dimenzioniranje vodnikov [Drago PAVLI?, univ.dipl.inž.el. - ESOTECH d.d. VELENJE]
15:20 3. Odmor
15:40 4. Na?rtovanje inštalacij informacijske tehnologije - energetski del [Marko KOTNIK, univ.dipl.inž.el. - DDC d.o.o]
16:50 5. Pregledi, preskusi, meritve [Drago PAVLI?, univ.dipl.inž.el. - ESOTECH d.d. VELENJE]

Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju ?lanov IZS je izobraževanju dodeljenih 4 to?ke.

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za ?lane Inženirske zbornice Slovenije znaša 80,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso ?lani IZS, znaša kotizacija 120,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 200,00 EUR z vštetim DDV.
Ra?un za pla?ilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za ?lane IZS kot tudi za ostale prijavljene. ?e se boste odjavili kasneje ali ?e se ne boste odjavili, vam bomo zara?unali stroške kotizacije.

Ve?>>
Kliknite tukaj...

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Torek, 01 Junij 2010 12:40 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si