Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
PDF natisni E-pošta
Rokometni klub Krško: Ljubitelji rokometa: lansko jesen smo polni optimizma pri?akali za?etek sezone, v kateri smo si zadali zelo jasen cilj - uvrstitev v 1. A državno ligo. Cilj smo dosegli zelo suvereno, saj smo osvojili 1. mesto, tudi pred nespornim favoritom RK Branik Mariborom.

Ime kluba in Logotip:

Rokometni klub Krško

http://www.rk-krsko.si/

rk-krsko

Sedež kluba:  

RK Krško - Rokometni klub Krško

CKŽ 131

SI-8270 Krško

Slogan kluba:

Rokometni klub Krško

Kratek opis kluba:

Spoštovani ljubitelji rokometa,

lansko jesen smo polni optimizma pri?akali za?etek sezone, v kateri smo si zadali zelo jasen cilj - uvrstitev v 1. A državno ligo. Cilj smo dosegli zelo suvereno, saj smo osvojili 1. mesto, tudi pred nespornim favoritom RK Branik Mariborom.

Ekipa, ki je dosegla ta uspeh, je bila temeljito selekcionirana skozi zadnja tri leta in tako predstavlja osnovno jedro za novo sezono. Ekipo smo dopolnili z dvema novincema in enim povratnikom, nikakor pa ni prišlo do velikih sprememb. Fantje, ki so izborili vstop v 1. A državno ligo, si zaslužijo priložnost, da v njej tudi zaigrajo.

Prav tako nas veselijo uspehi in napredek vseh mlajših selekcij, ki so vse po vrsti v samem slovenskem vrhu . Že sedaj tvorijo jedro ?lanske ekipe doma?i igralci, v nekaj letih pa lahko realno pri?akujemo še ve? zelo kvalitetnih igralcev iz doma?e šole.

Velika zahvala gre mojim kolegom iz upravnega odbora, s katerimi smo uspeli v teh težkih gospodarskih ?asih zagotoviti kvalitetne pogoje, še posebej pa vsem sponzorjem, brez katerih naših ciljev ne bi mogli realizirati.

Sedaj smo na novem za?etku, med elito najboljših. Tu želimo ostati, zato je naš osnovni cilj v sezoni 2009/2010 obstanek v MIK 1. Ligi. Tudi do sedaj smo šli korak za korakom, izkušnje previsoko lete?ih klubov so nam še kako znane.

Naši cilji pa niso povezani samo z rezultatskimi dosežki. Ob vrhunskih nastopih najboljših slovenskih ekip v eni najboljših evropskih lig, vam želimo dragi obiskovalci zagotoviti tudi širše dogajanje. Idej imamo veliko, postopno jih bomo uvajali. Za za?etek letne karte, sedež po izbiri, plesalke.

Dragi navija?i, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, ta rokometna zgodba se ustvarja predvsem za vas. Krško si zasluži vrhunske športne dogodke in rokometne tekme to postajajo.

Vidimo se na tekmah našega RK Krško

Boštjan Kozole,
predsednik kluba

Klju?ne dejavnosti:

Rokomet

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Rokometa

U?enja, treniranja, tekmovanja

Kaj bi o svojem klubu še radi izpostavili?

Zgodovina:

V Krškem še skoraj vse desetletje po drugi svetovni vojni rokometa niso poznali. Z njim so se najprej spoznali maloštevilni srednješolci, ki so v ve?ini obiskovali gimnazijo v Brežicah. Za njegovo »presaditev« v njihov doma?i kraj je bila odlo?ilna osebnost predavatelj telesne vzgoje Franc Agrež starejši. Bilo je že leta 1954, ko so na desnem savskem bregu uredili prvo vežbališ?e. Bil je to le ve?ji travnik z redkim sadnim drevjem, neprimeren za tekmovalno dejavnost.

Moštvo TVD Partizan je svojo prvo tekmo odigralo leta 1955 na igriš?u pri videmski tovarni celuloze in papirja, ob takratnem kopalnem bazenu. Bilo je to v ?asu, ko je za?el s proizvodnjo prvi papirni stroj in je prišla v Krško skupina papirni?arjev, ki so se z rokometom spoznali med šolanjem v Vev?ah in tu ustanovili svojo ekipo z imenom Celulozar. To hkrati pomeni, da sta na obmo?ju Vidma-Krškega v letu 1955 delovali kar dve moštvi. Medtem, ko so v krški ekipi v za?etku prevladovali srednješolci, je v Celulozarjevi igrala izklju?no delavska mladina. Kmalu so se dogovorili za združitev, da bi se števil?no in kakovostno okrepljeni lahko vklju?ili v takratni ligaški sistem.

Na jesen 1957 so se prvi? vklju?ili v tekmovalni sistem Rokometne zveze Slovenije. Podvig uvrstitve v prvo republiško ligo je Kr?anom uspel po sezoni 1960-1961, z imenom TVD Partizan. Po uvrstitvi v 1.republiško ligo je krško moštvo igralo izklju?no z doma?imi igralci. V njej je ostalo tudi po zaklju?ku sezone 1962-1963, ko so bila najboljša moštva razdeljena v dve skupini. Osvojeno peto mesto je Kr?anom v naslednji sezoni zagotovilo sodelovanje v enotni 1. Ligi. Zaradi neu?inkovite obnove igriš?a pri tovarni celuloze in papirja, rokometna zveza Slovenije ni registrirala za prvoligaške nastope in moštvo je moralo tudi vse doma?e tekme odigrati drugod. Zato je v ligi vztrajalo le v jesenskem delu, nato pa iz nje izstopilo. Krškega rokometa je bilo zato za nekaj ?asa konec.

Po premoru je ?lanska ekipa v sezoni 1966-1967 znova nastopala v slovenskem ligaškem sistemu, a je po pomladi 1974 znova razpadla. V sezoni 1980-1981 je treninge ?lanskega moštva prevzel Dušan Kokalj in ga z nekaterimi okrepitvami iz Sevnice, Dobove in Brežic po kon?ani tekmovalni sezoni znova popeljal v 1. republiško ligo.

Prvo leto po povratku s skupino najboljših slovenskih rokometnih ekip so Kr?ani osvojili 7. mesto, že v naslednji pa postali slovenski liga prvaki. V tem obdobju so do razpada Jugoslavije Kr?ani le dve sezoni igrali v drugi republiški ligi, vse druge pa v prvi. Upoštevajo? celotno »piramido« klubskih ekip, je republiška rokometna zveza Slovenije, po zaklju?ku leta 1989, krški klub uvrstila na do takrat in poslej nikdar ve? doseženo 5. Mesto v republiki.

V novi državi Sloveniji so krški rokometaši štiri sezone igrali v 2. državni ligi. To obdobje so bile uspešne ekipe mlajših starostnih kategorij.

Klub se je na jesen leta 1998 znašel v finan?nih težavah. Ve?ina nosilnih igralcev je klub zapustila in ob koncu sezone je iz prve lige seveda izpadel. Zaradi težkih razmer je skupina rokometnih delavcev že v za?etku sezone ustanovila nov klub, R. K. Atom, v katerem so nadaljevali delo z rokometnim podmladkom in za?etniki.

Mo?no pomlajena ekipa, ki jo po starosti igralcev ne bi smeli imenovati za »?lansko«, je vse to obdobje nastopala v drugih ali tretjih državnih ligah. Zaradi vse manj denarja je igrala povsem amatersko, razpoložljiva skromna finan?na sredstva pa je R. K. Atom še naprej vlagal v celotno starostno piramido. Ta vse do danes ni ostala okrnjena, saj je klub v tekmovalne sisteme vklju?il prav vse možne ekipe in svoje delo še naprej nadaljeval in nadaljuje na obmo?ju Krškega, Leskovca, Brestanice in Senovega.

(povzeto iz publikacija 50 let rokometa v Krškem, avtor: Živko Šebek)

Kontakt:

Predsednik:

Direktor:

Boštjan Konzole

Dušan Šiško

Telefon:

+386 40 667 672 

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.rk-krsko.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si