Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
PDF natisni E-pošta
Društvo za varstvo okolja Domžale-Kamnik:V okviru delovanja vsebinske mreže pri?akujemo naslednje aktivnosti,kot so vklju?evanje v aktivnosti za var?nejšo rabo energije in gradnjo okolju prijaznih zgradb ter inženirskih objektov in drugih posegov v prostor.

Ime društva in Logotip:

Društvo za varstvo okolja

Domžale-Kamnik

dvo_domzale_kamnik

Sedež društva:  

DVO Domžale-Kamnik - Društvo za varstvo okolja Domžale-Kamnik

Adami?eva 7

SI-1230 Domžale

Slogan društva:

Društvo za varstvo okolja Domžale-Kamnik.

Kratek opis društva:

V okviru delovanja vsebinske mreže pri?akujemo naslednje aktivnosti,kot so vklju?evanje v aktivnosti za var?nejšo rabo energije in gradnjo okolju prijaznih zgradb ter inženirskih objektov in drugih posegov v prostor.

Klju?ne dejavnosti:

Var?na raba energije

Gradnja okolju prijaznih zgradb

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Rabe energije

Gradnje okolju prijaznih zgradb

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Društvo za varstvo okolja Domžale-Kamnik

Kontakt:

Predsednik:

Jože Nemec

Telefon:

 /

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

 /

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si