DE Maribor
PDF natisni E-pošta
Društvo energetikov Maribor: Glavna naloga društva je strokovno izobraževanje članov v obliki seminarjev in tečajev ter organiziranje in izvajanje seminarjev za delavce, ki opravljajo dela in naloge s področja energetskega gospodarstva.

Ime društva in Logotip:

Društvo energetikov

Maribor

http://www.zdes-zveza.si/DE_MARIBOR/DE_MARIBOR_o_drustvu.html

dem

Sedež društva:  

DE Maribor - Društvo energetikov Maribor

Zagrebška 20,

2000 Maribor

Slogan društva:

Glavna naloga društva je strokovno izobraževanje članov v obliki seminarjev in tečajev ter organiziranje in izvajanje seminarjev za delavce, ki opravljajo dela in naloge s področja energetskega gospodarstva.

Kratek opis društva:

Društvo energetikov Maribor je bilo ustanovljeno oktobra leta  1951. V tistem obdobju je društvo združevalo strojnike, strojevodje in kurjače mariborskega industrijskega področja. V začetku delovanja društva so bile velike težave s prostori, zato se je društvo sestajalo v različnih najetih prostorih. Prostorska problematika društva je bila rešena z vključitvijo Društva energetikov Maribor v Zvezo društev inženirjev in tehnikov v Mariboru Vetrinjska ul. 16. Na ta način smo dobili boljše pogoje za delo.

Glavna naloga društva je strokovno izobraževanje članov v obliki seminarjev in tečajev ter organiziranje in izvajanje seminarjev za delavce, ki opravljajo dela in naloge s področja energetskega gospodarstva.

V Društvo energetikov Maribor je včlanjenih 140 članov in smo člani Zveze društev energetikov Slovenije Ljubljana. V društvu skrbimo za druženje članov na srečanjih, strokovnih ogledih in sestankih.

Februarja leta  2006 smo najeli pisarno in imamo sedaj svoj sedež na novem naslovu in sicer: DRUŠTVO ENERGETIKOV MARIBOR, Zagrebška c. 20 2000 MARIBOR.

Ključne dejavnosti:

združevanje delavcev, ki delajo v energetiki na področju severo-vzhodne Slovenije,

strokovno izobraževanje članov društva in drugih, ter spoznavanje tehničnega znanja za racionalno koriščenje in varčno porabo energetskih virov,

sodelovanje z drugimi organizacijami in institucijami, ki se ukvarjajo s področjem energetike,

organizacija in izvajanje programov za izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, ki opravljajo dela in naloge s področja energetskega gospodarstva.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Energetike

Izobraževanj, izpopolnjevanj, usposabljanj

Tehničnega znanja

Energetskega gospodarstva

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Vključeni smo tudi v združenje Zveze društev energetikov Slovenije.

Kontakt:

Predsednik:

Karel Fürst

Telefon:

Telefon:

+386 40 545 246

+386 2 620 87 39

E-pošta:

E-pošta

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.zdes-zveza.si/DE_MARIBOR/DE_MARIBOR_o_drustvu.html

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si