Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
DE Maribor
PDF natisni E-pošta
Društvo energetikov Maribor: Glavna naloga društva je strokovno izobraževanje ?lanov v obliki seminarjev in te?ajev ter organiziranje in izvajanje seminarjev za delavce, ki opravljajo dela in naloge s podro?ja energetskega gospodarstva.

Ime društva in Logotip:

Društvo energetikov

Maribor

http://www.zdes-zveza.si/DE_MARIBOR/DE_MARIBOR_o_drustvu.html

dem

Sedež društva:  

DE Maribor - Društvo energetikov Maribor

Zagrebška 20,

2000 Maribor

Slogan društva:

Glavna naloga društva je strokovno izobraževanje ?lanov v obliki seminarjev in te?ajev ter organiziranje in izvajanje seminarjev za delavce, ki opravljajo dela in naloge s podro?ja energetskega gospodarstva.

Kratek opis društva:

Društvo energetikov Maribor je bilo ustanovljeno oktobra leta  1951. V tistem obdobju je društvo združevalo strojnike, strojevodje in kurja?e mariborskega industrijskega podro?ja. V za?etku delovanja društva so bile velike težave s prostori, zato se je društvo sestajalo v razli?nih najetih prostorih. Prostorska problematika društva je bila rešena z vklju?itvijo Društva energetikov Maribor v Zvezo društev inženirjev in tehnikov v Mariboru Vetrinjska ul. 16. Na ta na?in smo dobili boljše pogoje za delo.

Glavna naloga društva je strokovno izobraževanje ?lanov v obliki seminarjev in te?ajev ter organiziranje in izvajanje seminarjev za delavce, ki opravljajo dela in naloge s podro?ja energetskega gospodarstva.

V Društvo energetikov Maribor je v?lanjenih 140 ?lanov in smo ?lani Zveze društev energetikov Slovenije Ljubljana. V društvu skrbimo za druženje ?lanov na sre?anjih, strokovnih ogledih in sestankih.

Februarja leta  2006 smo najeli pisarno in imamo sedaj svoj sedež na novem naslovu in sicer: DRUŠTVO ENERGETIKOV MARIBOR, Zagrebška c. 20 2000 MARIBOR.

Klju?ne dejavnosti:

združevanje delavcev, ki delajo v energetiki na podro?ju severo-vzhodne Slovenije,

strokovno izobraževanje ?lanov društva in drugih, ter spoznavanje tehni?nega znanja za racionalno koriš?enje in var?no porabo energetskih virov,

sodelovanje z drugimi organizacijami in institucijami, ki se ukvarjajo s podro?jem energetike,

organizacija in izvajanje programov za izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, ki opravljajo dela in naloge s podro?ja energetskega gospodarstva.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Energetike

Izobraževanj, izpopolnjevanj, usposabljanj

Tehni?nega znanja

Energetskega gospodarstva

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Vklju?eni smo tudi v združenje Zveze društev energetikov Slovenije.

Kontakt:

Predsednik:

Karel Fürst

Telefon:

Telefon:

+386 40 545 246

+386 2 620 87 39

E-pošta:

E-pošta

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.zdes-zveza.si/DE_MARIBOR/DE_MARIBOR_o_drustvu.html

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si