Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
DAO
PDF natisni E-pošta
Društvo arhitektov Obale: DAO aktivno sodeluje pri strokovnem svetovanju priprave gradiva za akreditacijo Fakultete za grajeno okolje Univerze na Primorskem, ki bo klju?nega pomena pri izobraževanju bodo?ih kadrov s podro?ja grajenega okolja.

Ime društva in Logotip:

Društvo arhitektov Obale

http://www.d-a-o.si/

dao

Sedež društva:  

DAO - Društvo arhitektov obale

Cesta Zore Perello Godina 2

SI-6000 Koper, Slovenija

Slogan društva:

DAO aktivno sodeluje pri strokovnem svetovanju priprave gradiva za akreditacijo Fakultete za grajeno okolje Univerze na Primorskem, ki bo klju?nega pomena pri izobraževanju bodo?ih kadrov s podro?ja grajenega okolja.

Kratek opis društva:

DAO aktivno sodeluje pri strokovnem svetovanju priprave gradiva za akreditacijo Fakultete za grajeno okolje Univerze na Primorskem, ki bo klju?nega pomena pri izobraževanju bodo?ih kadrov s podro?ja grajenega okolja. Gre za razvoj novih znanj ter krepitve raziskovanja ter povezovanja nevladnega sektorja (DAO) z Univerzo na Primorskem.

Klju?ne dejavnosti:

Obvestila

Sestanki

Dogodki

Nate?aji

Razgrnitve

Delavnice

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Arhitekture

Strokovnega svetovanja

Priprave gradiva

Razvoja in novih znanj

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Društvo arhitektov Obale

Kontakt:

Predsednik:

doc.dr.Boštjan Bugari?

Telefon:

+386 40 553 808

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.d-a-o.si/

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si