DITP
PDF natisni E-pošta
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva: Društvo inženirjev in tehnikov papirništva povezuje s članstvom vse slovenske papirnice. Z organizacijo vsakoletnega mednarodnega simpozija in izdajanjem revije PAPIR deluje tudi na mednarodnem področju.

Ime društva in Logotip:

Društvo inženirjev in

tehnikov papirništva

http://www.icp-lj.si/ditp

ditp

Sedež društva:  

DITP - Društvo inženirjev in tehnikov papirništva Slovenije

Bognišičeva 8

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Društvo inženirjev in tehnikov papirništva.

Kratek opis društva:

Društvo inženirjev in tehnikov papirništva povezuje s članstvom vse slovenske papirnice. Z organizacijo vsakoletnega mednarodnega simpozija in izdajanjem revije PAPIR deluje tudi na mednarodnem področju.

Ključne dejavnosti:

DITP se ukvarja s tremi dejavnostmi:

Prirejanje vsakoletnega mednarodnega simpozija na Bledu.

Izdajanje strokovne revije PAPIR.

Organiziranje strokovnih ekskurzij za svoje člane.

Naši člani so usposobljeni na področju:

Gozdarstvo

Lesarstvo

Papirništvo

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Društvo bo delovalo na istih področjih kot do sedaj. S svojimi aktivnostmi pa bo prispevalo k izobraževanju papirniških kadrov in izmenjavi izkušenj med njimi. Krepili bomo navezave z mednarodnimi uglednimi inštitucijami na področju papirništva.
Tako za letošnje leto planiramo sledeče aktivnosti:


1.Organizacija 37. letnega simpozija DITP v okviru mednarodnega srečanja slovenskih papirničarjev. Simpozij se bo vršil 24. in 25. novembra 2010, kot običajno v kongresni dvorani hotela Golf na Bledu. Prva vabila k udeležbi predavateljev bodo razposlana v mesecu marcu 2010.
2. Izdajanje revije PAPIR.
Revijo bomo še naprej izdajali skupaj z Inštitutom za celulozo in papir, in GZS Združenjem papirništva. Izšla bo v dveh izvodih in sicer koncem maja in druga v novembru ob organizaciji simpozija.
3. Nadaljevali bomo z organiziranjem strokovnih ekskurzij. Vendar bomo program priredili razpoložljivim finančnim možnostim, vezano na finančno situacijo.
4. Forum papirništva bomo še naprej razvijali.

Kontakt:

Kontakt:

Predsednik:

Metka Ševerkar

dr. Marko Jagodič

Telefon:

GSM:

+386 1 200 28 28

+386 41 592 450

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.icp-lj.si/ditp

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si