Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
DMFA Koper
PDF natisni E-pošta
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Koper: Osnovni namen društva je razvoj matemati?nih, fizikalnih, astronomskih in sorodnih znanosti in njih populariziranje.

Ime društva in Logotip:

Društvo matematikov, fizikov

in astronomov Koper

http://www.drustvo-dmfakoper.si/

dmfakoper

Sedež društva:  

DMFA Koper - Društvo matematikov, fizikov in astronomov Koper

Kidri?eva ulica 17,

6000 Koper-Capodistria,

Slovenija

Slogan društva:

Osnovni namen društva je razvoj matemati?nih, fizikalnih, astronomskih in sorodnih znanosti in njih populariziranje ter motivacija mladih za podro?je naravoslovja in tehnike.

Kratek opis društva:

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Koper je prostovoljno združenje državljanov Republike Slovenije, ki se ukvarjajo z matematiko, fiziko in astronomijo. Društvo deluje predvsem pa na podro?ju ob?in Diva?a, Hrpelje-Kozina, Komen, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Pivka, Postojna in Sežana.

Klju?ne dejavnosti:

organiziranje seminarjev, predavanj, delavnic in razstav,

organiziranje razprav, posvetov, okroglih miz, kongresov, konferenc,

organiziranje tekmovanj, poletnih šol in raziskovalnih dni za mladino,

izdajanje strokovne literature,

vklju?evanje v raziskovalne dejavnosti s podro?ja matematike, fizike in astronomije.

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Centra eksperimentov

Tekmovanj iz matematike in fizike

Matematike

Fizike

Astronomije

Zgodovine in muzejov u?il

Raziskovanj

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

- 1965 za?ne delovati DMFA SRS-Podružnica Koper
- 8.10.1982 vpis DMFA SRS-Podružnice Koper v register društev pri Ob?inskem sekretariatu za notranje zadeve Ob?ine Koper
- 25.3.1998 vpis DMFA KOPER v register društev pri Upravni enoti Koper
- 10.3.2006 odprtje Centra eksperimentov Koper
- 11.1.2008 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo podeli DMFA Koper status društva, ki deluje v javnem interesu na podro?ju raziskovalne dejavnosti, po predhodnem soglasju Ministrstva za šolstvo in šport pa leta 2009 podeli še status društva, ki deluje v javnem interesu na podro?ju vzgoje in izobraževanja
- 29.4.2008 Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS vpiše DMFA Koper v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij http://sicris.izum.si/search/org.aspx?lang=slv&mode=&id=3574
- v letu 2009 društvo uvrš?eno na seznam upravi?encev do donacij, namenjenih iz dela dohodnine dav?nih zavezancev pri Ministrstvu za finance (Ur. L. štev. 61/09, str. 8878)

Kontakt:

Predsednik:

Sekretarka

Aljoša Žerjal

mag. Sonja Munih

Telefon:

+386 5 627-20-77

Faks: +386 5 663-89-29

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

http://www.drustvo-dmfakoper.si/

Projekti:

- od 1965 dalje strokovna sre?anja s predavanji:
- okrog 30 iz matematike in ra?unalništva
- okrog 28 iz fizike in astronomije
- soorganizacija republiških/državnih tekmovanj iz matematike in fizike
- organizacija lokalnih/podro?nih tekmovanj iz matematike in fizike
- v letih od 1965 do 2008 soorganizacija devetih ob?nih zborov DMFA Slovenije
- 1985 soorganizacija Mednarodne olimpijade fizike
- 2000 do 2003 projekt Socrates Comenius 2.1: “Introducing new methods of teaching Physics on the European level” COMEUPHYS2000
- lokalni projekti: Vikend v Kopru, Oživela ulica, Anabdi
- od 2005 dalje popularizacija naravoslovnih dejavnosti na Obali
- od 2005 dalje: raziskovalno projektno delo ter delavnice za otroke in mladino
- 2005 projekt “Svetovno leto fizike”
- 2006- 2007 matemati?no raziskovalno sre?anje »MARS«
- 2008 projekti: Eco frajer, izdaja knjige Fizi?arke in fiziki Slovenske Istre, Sobota druga?e - ko postane znanost zanimiva
- 2008 izobraževalni programi za otroke in mladino
- 2008-2009 projekti: Rast in obraš?anje v Slovenskem morju, Najlepša vrata v mojem mestu in Promocija znanosti
- 2009 projekti: Mednarodno leto astronomije, Teden mobilnosti ter In mirno plavala bo moja barka
- 2009-2014 infrastrukturni program: “Neformalno izkustveno raziskovalno u?enje - promocija znanja in znanosti”
-...

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si