Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    Torek, 16 Marec 2010 11:14    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 4
SkromnoOdliÄŤno 

Vzroki in rešitve glede svetovne gospodarske krize in nujnost rekonstrukcije vloge inženirstva v SLOimage_3

»Zveza strojnih inženirjev Slovenije, v okviru projekta »Podporno okolje delovanja strokovnega tehni?nega nevladnega sektorja«, organizira delavnico s predavanjem dr. Draga Karola Gollija, univ. dipl. inž., na temo gospodarska kriza in razvojna politika v RS.

Na delavnici bo predstavljen druga?en pristop pri iskanje simptomov, vzrokov in poti za ozdravitev gospodarstva za trajnostni razvoj - kibernetski pristop, ki edini daje interaktivno celoto. (Torej pristop, ki raziskuje, upošteva in povezuje podobnosti  komunikacijskih in nadzornih mehanizmov med delovanjem strojev in ?loveka.)

Vabljeni, da s svojo navzo?nostjo in aktivnim sodelovanjem na delavnici prispevate k oblikovanju konkretnih predlogov in pobud za krepitev pomena in vloge inženirjev ter uveljavitev inženirskih poklicev v slovenski družbi.

Nasvidenje na delavnici.«

Zveza strojnih inženirjev Slovenije

 

Druga?en pristop k reševanju gospodarske krize!

ki bo v ?etrtek, dne 18. marca 2010, ob 17:00 uri, v predavalnici I/1 na Fakulteti za strojništvo, Ašker?eva 6, Ljubljana

 
Sinopsis:
Za obdobje kriz in recesije je videti, da se denar lahko uporabi za regulacijo razvoja, ekonomske sile pa vse manj dajejo stabilnost. Manjka iskanje simptomov, VZROKOV in ozdravitev ter kibernetski pristop, slednji pa edini daje enotno interaktivno Celoto od Univerzuma do Vlad, korporacij, družine in do ?loveka. Ker kot kibernetska kategorija daje Povratna zveza oz. »KROŽNI tržni mehanizem« oz. nevladne organizacije le relativno stabilnost, je za harmonizacijo družbe, zaš?ito NOVEGA in vra?anje v varno zono nujna Direktna zveza oz. »KAVZALNI O?etovski zakon«, ki prek organov mo?i priti?e tudi vsakokratni Vladi. Inženirstvo ustvarja novo vrednost, centralizirani sistemi pa imajo prednosti, in ob teoriji optimalne regulacije, kibernetskemu sistemu kakovosti in hierarhi?ni teoriji, je kibernetska forma in vrnitev dostojanstva inženirstvu nujno vezana na problem ekonomije, prava in demokracije.  Ekonomija nima temeljev, pravo je zaprto v krog, nastopila je t.i. »kontradikcija demokracije«, inženirstvo mora postati kultura. 

Predavatelj: dr. Drago Karol Golli, univ. dipl. inž.

Obljubljamo druga?en pristop k reševanju krize in razvojnega aspekta, zato pridite tudi druga?e misle?i, predavatelj bo odprt za vsa vprašanja.

Informacije in prijave:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali telefaks 4261 042

- Majda ali Marinka, tel. 425 4757 in 421 5380,

 

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 12:02 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si