Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    Petek, 14 Maj 2010 00:00    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Vsebinapozarna_varnost_1

Po uvodu, v katerem bodo razložene osnove razvoja požara v stavbah, bodo predstavljene potencialne požarne nevarnosti zaradi posameznih tipi?nih dejavnosti v posameznih vrstah objektov. Sledila bo kratka predstavitev slovenske in evropske zakonodaje na podro?ju gradbenih proizvodov in vgradnje proizvodov za požarno zaš?ito stavb.

V osrednjem delu bo predstavljena tehni?na smernica TSG-01-001 Požarna varnost v stavbah, ki dolo?a minimalne zahteve požarne varnosti v stavbah.

Predavatelji

Milan HAJDUKOVI?, univ.dipl.inž.str.
Aleksander ŠPEC, univ.dipl.inž.el.
mag. Aleš DRNOVŠEK, univ.dipl.inž.el. - ISKRA PRINS d.d. LJUBLJANA
Janez GODNOV, dipl.inž.str.
Jože OBLAK, univ.dipl.inž.str.
mag. Jože JANEŽI?, univ.dipl.inž.str.

Datum
27.5.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Program izobraževanja

12:00 Minimalne zahteve PV - 1.del
Milan HAJDUKOVI?, univ.dipl.inž.str.
13:00 Minimalne zahteve PV - 2.del
Aleksander ŠPEC, univ.dipl.inž.el.
14:00 Minimalne zahteve PV - 3. del
mag. Aleš DRNOVŠEK, univ.dipl.inž.el. - ISKRA PRINS d.d. LJUBLJANA
15:00 Minimalne zahteve PV - 4. del
Janez GODNOV, dipl.inž.str.
16:00 Minimalne zahteve PV - 5.del
Jože OBLAK, univ.dipl.inž.str.
17:00 Minimalne zahteve PV - 6. del
mag. Jože JANEŽI?, univ.dipl.inž.str.

Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju ?lanov IZS je izobraževanju dodeljenih 5 to?k.

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za ?lane Inženirske zbornice Slovenije znaša 80,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso ?lani IZS, znaša kotizacija 120,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 200,00 EUR z vštetim DDV.
Ra?un za pla?ilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za ?lane IZS kot tudi za ostale prijavljene. ?e se boste odjavili kasneje ali ?e se ne boste odjavili, vam bomo zara?unali stroške kotizacije.

Ve?>>
Kliknite tukaj...

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 11:58 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si