Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Gradbena pogodba in razmerja povezana z njo
Prispeval Administrator    ÄŚetrtek, 08 April 2010 00:00    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Vsebinaimage_show_1

Predavanje je zamišljeno bolj kot delavnica, saj je zaželeno aktivno sodelovanje slušateljev. Poudarek je na funkcijah in odgovornostih posameznih udeležencev gradnje (izvajalec, projektant, nadzornik, podizvajalec).

V praksi se velikokrat pojavljajo vprašanja v zvezi z odgovornostmi posameznih udeležencev gradnje glede stvarnih napak na objektu, kdaj je odgovoren izvajalec in kdaj projektant, komu odgovarja nadzornik, kdaj je izvajalec upravi?en do podaljšanja pogodbenega roka in kakšna so pooblastila nadzornika. Predstavljeni bodo bistveni elementi gradbene pogodbe (cena, projektna dokumentacija, roki, predmet pogodbe) in kako ravnati, ?e se tekom gradnje kateri od bistvenih elementov spremeni, na kakšen na?in se pri gradbeni pogodbi oblikuje cene (pomen dodatnih, presežnih, nepredvidenih del), govor pa bo tudi o pogodbeni kazni, stvarnih napakah, pomenu primopredaje in kon?nega obra?una.

Predavatelji

Mojca FURLAN, univ.dipl.prav.

Datum
22.04.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Program izobraževanja
12:00 Gradbena pogodba in razmerja povezana z njo

Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju ?lanov IZS je izobraževanju dodeljenih 5 to?k.

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za ?lane Inženirske zbornice Slovenije znaša 60,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso ?lani IZS, znaša kotizacija 90,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 150,00 EUR z vštetim DDV.
Ra?un za pla?ilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za ?lane IZS kot tudi za ostale prijavljene. ?e se boste odjavili kasneje ali ?e se ne boste odjavili, vam bomo zara?unali stroške kotizacije.

Ve?>>
Kliknite tukaj...

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 11:59 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si