Usklajevanje in upoštevanje interesov v prostoru
Prispeval Administrator    Sobota, 20 Marec 2010 00:00    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

Vsebinaproject_small_6

V prostoru se srečujejo številni interesi posameznikov in skupin. Prostorsko načrtovanje je v svojem bistvu usklajevanje teh interesov in hkrati njihovo zastopanje, način zagotavljanja njihove uresničitve. Usklajevanje interesov postaja vedno pomembnejše.

Prostor je omejena dobrina, zato se bo manevrski prostor usklajevanja nenehno zmanjševal. Sočasen razvoj družbe, ki zahteva nenehno poseganje v prostor ter povečevanje varstvenih prizadevanj, ki so posledica vedno bolj izostrenih problemov v okolju, pomeni naraščanje konfliktov posameznih interesov, in težavnost njihove enakovredne uresničitve. Uvodoma bodo predstavljena izhodišča, pravni okvir ter metode usklajevanja in upoštevanja interesov. V nadaljevanju bosta predstavljena dva izmed varstvenih interesov, ki jima je treba v postopkih urejanja prostora in graditve objektov nameniti posebno pozornost. Varstvo kulturne dediščine pomeni varstvo dobrin, podedovanih iz preteklosti, ki so opredeljene kot odsev in izraz vrednot, identitet, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicije. Predstavljeni bodo izhodišča, pomen in načini varstva. Posebna pozornost bo namenjena prenovi in konzervatorskemu načrtu. Ohranjanje narave pomeni izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot. Predstavljeni bodo pomen in sistem varstva (naravne vrednote, zavarovana območja, območja Natura 2000, ekološko pomembna območja), načini upoštevanja pri načrtovanju posegov v prostor in možni omilitveni ukrepi.

Predavatelji

dr. Aleš MLAKAR, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Petra JERNEJEC BABIČ, univ.dipl.inž.kraj.arh.
Metod ROGELJ, univ.dipl.biol.

Datum
01.04.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Opis
Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju članov IZS je izobraževanju dodeljenih 3 točke.

Program izobraževanja

15:00 Izhodišča, pravni okvir in metode usklajevanja ter upoštevanja interesov
dr. Aleš MLAKAR, univ.dipl.inž.kraj.arh.
16:00 Varstvo kulturne dediščine
Petra JERNEJEC BABIČ, univ.dipl.inž.kraj.arh.
17:00 Ohranjanje narave
Metod ROGELJ, univ.dipl.biol.

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.

Več>>
Kliknite tukaj...

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 12:02 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si