Osvežilni program nove zakonodaje o graditvi objektov - ponovitev
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 15 Marec 2010 13:23    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

Osvežilni program nove zakonodaje o graditvi objektov - ponovitevproject_small_8

V procesu gradnje pogosto prihaja do nesoglasij in celo sporov med investitorjem in izvajalcem ter drugimi soudeleženci pri gradnji, čemur mnogokrat botruje slabo ali površno poznavanje gradbene zakonodaje in predpisov.

 

Namen seminarja je nazorno predstaviti vse potrebne korake procesa gradnje, torej obveznosti in pravice investitorja in izvajalca del ter drugih soudeležencev pri graditvi (projektanti, nadzorniki, revidenti, soglasodajalci in vzdrževalci) v postopku od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja do pridobitve uporabnega dovoljenja (pogoji udeležencev pri graditvi, postopek same gradnje, priprava dokumentacije za tehnični pregled objekta, tehnični pregled, ter obveznosti investitorja in izvajalca del ter drugih soudeležencev v postopku do vpisa objekta v uradne evidence). Vsebina bo obogatena s primeri iz prakse. Predstavljene bodo bistvene določbe novele Zakona o graditvi objektov ZGO-1B, (Ur. l. RS, št. 126/07), skupaj s pripadajočima podzakonskima aktoma: 1. Pravilnik o gradbiščih, (Ur. l. RS, št. 55/08) in 2. Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta, (Ur. l. RS, št. 55/08).

Predavatelji

Ivan IVETA, univ.dipl.inž.el. - HSE d.o.o.

Opis

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju članov IZS je izobraževanju dodeljenih 4 točke.

Datum
25.3.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Pričetek izobraževanja
ob 14.00

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za člane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso člani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Račun za plačilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za člane IZS kot tudi za ostale prijavljene. Če se boste odjavili kasneje ali če se ne boste odjavili, vam bomo zaračunali stroške kotizacije.

Več>>
Kliknite tukaj...

Zadnjič posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 13:07 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na področjih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na področjih, ki ne sodijo v delovna področja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na področju informacijske družbe. Najbolj navezujoča direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s področja strojništva. Društva se v Zvezo vključujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na področju strojništva in vseh iz tega razvitih področij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi člani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi določenih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na področju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si