Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    Ponedeljek, 15 Marec 2010 13:23    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Osvežilni program nove zakonodaje o graditvi objektov - ponovitevproject_small_8

V procesu gradnje pogosto prihaja do nesoglasij in celo sporov med investitorjem in izvajalcem ter drugimi soudeleženci pri gradnji, ?emur mnogokrat botruje slabo ali površno poznavanje gradbene zakonodaje in predpisov.

 

Namen seminarja je nazorno predstaviti vse potrebne korake procesa gradnje, torej obveznosti in pravice investitorja in izvajalca del ter drugih soudeležencev pri graditvi (projektanti, nadzorniki, revidenti, soglasodajalci in vzdrževalci) v postopku od pridobitve pravnomo?nega gradbenega dovoljenja do pridobitve uporabnega dovoljenja (pogoji udeležencev pri graditvi, postopek same gradnje, priprava dokumentacije za tehni?ni pregled objekta, tehni?ni pregled, ter obveznosti investitorja in izvajalca del ter drugih soudeležencev v postopku do vpisa objekta v uradne evidence). Vsebina bo obogatena s primeri iz prakse. Predstavljene bodo bistvene dolo?be novele Zakona o graditvi objektov ZGO-1B, (Ur. l. RS, št. 126/07), skupaj s pripadajo?ima podzakonskima aktoma: 1. Pravilnik o gradbiš?ih, (Ur. l. RS, št. 55/08) in 2. Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta, (Ur. l. RS, št. 55/08).

Predavatelji

Ivan IVETA, univ.dipl.inž.el. - HSE d.o.o.

Opis

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli potrdilo o udeležbi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju ?lanov IZS je izobraževanju dodeljenih 4 to?ke.

Datum
25.3.2010

Lokacija
IZS, Jarška cesta 10b, Ljubljana

Pri?etek izobraževanja
ob 14.00

Kotizacija
Kotizacija na izobraževanju za ?lane Inženirske zbornice Slovenije znaša 40,00 EUR z vštetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inženirski zbornici Slovenije, ki niso ?lani IZS, znaša kotizacija 60,00 EUR z vštetim DDV, za ostale udeležence pa znaša kotizacija 100,00 EUR z vštetim DDV.
Ra?un za pla?ilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraževanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je štiri dni pred izobraževanjem tako za ?lane IZS kot tudi za ostale prijavljene. ?e se boste odjavili kasneje ali ?e se ne boste odjavili, vam bomo zara?unali stroške kotizacije.

Ve?>>
Kliknite tukaj...

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 13:07 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si