Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    Petek, 12 Februar 2010 08:25    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdliÄŤno 

Ljubljana, 02. februarja (STA) - Združenje nemških inženirjev (VDI) se zavzema, da Nem?ija ostane kraj proizvodne dejavnosti oziroma se pretirano ne usmeri v storitveni sektor, je na predavanju v Ljubljani dejal direktor VDI Willi Fuchs. Aktualna kriza je namre? po njegovih pojasnilih pokazala, da so gospodarstva, ki pretirano slonijo na storitvenem sektorju, bolj ranljiva.project_small_5

"Naš interes je, da Nem?ija ostane kraj proizvodne dejavnosti," je Fuchs dejal na predavanju o delovanju že leta 1856 ustanovljenega VDI, ki sta ga v Ljubljani organizirali Slovenska inženirska zveza in Zveza strojnih inženirjev Slovenije.
Ob tem je dodal, da ?eprav nemški gospodarski razvoj temelji na tehni?nem podro?ju, Nem?ija beleži primanjkljaj inženirskega kadra.
Združenje, ki danes šteje 139.000 ?lanov in ima mo?no razvejano dejavnost, se tudi zato z razli?nimi projekti in v sodelovanju s partnerji iz gospodarstva zavzema za razvoj tehni?ne oz. inženirske stroke in njeno ve?jo vlogo v javnosti.


To po?ne z izobraževanji, sre?anji in forumi za ?lane oziroma stroko, svetovanjem politi?nim organom, analizami trga dela, izdelavo smernic in navodil, osveš?anjem javnosti, pospeševanjem inovacij in drugimi dejavnostmi.


Tako so na primer uspešno zagnali projekt otroških tehni?nih klubov, s katerim po eni strani ohranjajo med ?lani tiste inženirje, ki so sicer doslej izstopali zaradi družinskih obveznosti, po drugi strani pa mlade navdušujejo za ta poklic.


Udeležence predavanja sta sicer uvodoma nagovorila tudi ministrica za javno upravo Irma Pavlini? Krebs in rektor Univerze v Ljubljani Radovan Stanislav Pejovnik.


Ministrica je med drugim izpostavila, da je današnji dogodek pomemben tudi zato, ker je namenjen boljši organiziranosti t.i. tehni?ne inteligence, ki je klju?nega pomena pri razvoju novih tehnologij in proizvodov, ti pa za bistveno višjo dodano vrednost in gospodarski razvoj.


Pejovnik je dodal, da ljubljanska univerza odlo?no podpira svoje tehni?ne fakultete ter vse inženirske programe, ki se izvajajo v okviru univerze. Ob tem je kot spodbuden podatek navedel to, da se je vpis na tehni?ne programe v zadnjih dveh letih pove?al.

ZadnjiÄŤ posodobljeno ( Ponedeljek, 05 April 2010 13:10 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si