Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    Petek, 22 Januar 2010 14:38    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 0
SkromnoOdlično 

Vsebinaproject_small_4

Namen izobraevanja je predstavitev obsenega sistema mednarodnih in doma?ih pravnih pravil, ki urejajo vpraanja zaposlitve in dela ter odgovornosti za varnost in zdravje v zvezi z delom, s posebnim poudarkom na prakti?nih problemih v zvezi s tem in povezavo z delom projektantov.
Sama predstavitev bo obsegala: 
  splono o delovnem razmerju,
  pravni viri varnosti in zdravja pri delu (mednarodni, notranji,avtonomni),
  nosilci in vrste odgovornosti,
  temeljne obveznosti iz zakona o varnosti in zdravju pri delu,
  klju?ni problemi pri izvrevanju odgovornosti v praksi ter
  varnost in zdravje pri delu kot aspekt pri projektiranju stanovanjskih in tehnolokih objektov.

Predavatelji
mag. Borut Brezovar

Datum
3.2.2010

Lokacija
IZS, Jarka cesta 10b, Ljubljana

Trajanje izobraevanja
14.00

Opis
Udeleenci izobraevanja bodo prejeli potrdilo o udelebi na seminarju.
V skladu s Pravilnikom o dodatnem prostovoljnem strokovnem izpopolnjevanju ?lanov IZS je izobraevanju dodeljenih 4 to?ke.

Kotizacija

Kotizacija na izobraevanju za ?lane Inenirske zbornice Slovenije znaa 40,00 EUR z vtetim DDV.
Za zaposlene v podjetjih, ki so vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetji, ki ga vodimo na Inenirski zbornici Slovenije, ki niso ?lani IZS, znaa kotizacija 60,00 EUR z vtetim DDV, za ostale udeleence pa znaa kotizacija 100,00 EUR z vtetim DDV.
Ra?un za pla?ilo kotizacije bomo izstavili po opravljenem izobraevanju.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tiri dni pred izobraevanjem tako za ?lane IZS kot tudi za ostale prijavljene. ?e se boste odjavili kasneje ali ?e se ne boste odjavili, vam bomo zara?unali stroke kotizacije.

Ve?>>
Kliknite tukaj...

Zadnjič posodobljeno ( Torek, 26 Januar 2010 10:24 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si