Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Projektiranje, naro?anje in nadziranje asfalterskih del
Prispeval Administrator    Petek, 22 Januar 2010 14:16    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 1
SkromnoOdlično 

Vsebinaproject_small_3

Namen izobraevanja je, da se projektanti, naro?niki in nadzorniki bolj podrobno spoznajo z novimi tehnologijami na podro?ju asfalterstva, z novimi standardi, ki so izli v letu 2008, vklju?no z novimi ozna?bami asfaltnih zmesi in z novimi popisi za projektiranje in naro?anje asfalterskih del.

Posredovana bi bila naslednja predavanja:

- Evropski in slovenski nacionalni standardi za asfalte (mag. Bojana Luka?)
- Za?etni preskus in kontrola proizvodnje ter smernice in tehni?ni pogoji za graditev asfaltnih plasti (Aleksander Ljubi?).
- Vpeljava standardov v prakso - prakti?ni primeri (Zvonko Coti?)
- Nove tehnologije in materiali v asfaltiranju 

Predavatelji
mag. Bojana Luka? univ.dipl.in.grad., 
Zavod za gradbenitvo

Aleksander Ljubi?, univ.dipl.in.grad., 
Igmat d.d.

Zvonko Coti?, dipl.in.grad.,
Primorje d.d.

Datum
27.1.2010

Lokacija
IZS, Jarka cesta 10b, Ljubljana

Trajanje izobraevanja
od 14.00 do 18.00 ure

Kotizacija
?lani IZS: 40 evrov z DDV
Projektivna in geodetska podjetja s seznama IZS: 60 evrov z DDV
Ostali 100,00 evrov z DDV

Ve?>>
Kliknite tukaj...

Zadnjič posodobljeno ( Torek, 26 Januar 2010 10:24 )
 

Za dodajanje komentarjev je potrebna registracija oziroma prijava v portal MINVO!

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si