Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
DSIT Ljubljana
PDF natisni E-pošta
Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Ljubljana: Društvo deluje v okviru Zveze strojnih inženirjev Slovenije. Na lokalnem nivoju združuje strokovnjake strojne stroke z namenom splošne afirmacije strojništva v RS.

Ime društva in Logotip:

Društvo strojnih inženirjev

in tehnikov Ljubljana

ni_slike

Sedež društva:  

DSIT Ljubljana - Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Ljubljana

Karlovška cesta 3

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

DSITL - Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Ljubljana.

Društvo deluje v okviru Zveze strojnih inženirjev Slovenije. Na lokalnem nivoju združuje strokovnjake strojne stroke z namenom splošne afirmacije strojništva v RS.

Kratek opis društva:

Društvo deluje v okviru Zveze strojnih inženirjev Slovenije. Na lokalnem nivoju združuje strokovnjake strojne stroke z namenom splošne afirmacije strojništva v RS.

Klju?ne dejavnosti:

Organiziranje strokovnih ekskurzij v podjetja doma in v tujini

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Strojništva

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

Društvo so v?lanjeni poleg delovno aktivnih strokovnjakov strojne stroke iz industrije tudi upokojeni strokovnjaki , ter študentje srednjih , višjih in visokih šol strojne usmeritve.

Kontakt:

Predsednik:

Andrej Sušnik

Telefon:

+386 41 210 649

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:

Objave v okviru spletnih strani ZSIS

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si