Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Prispeval Administrator    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 155
SkromnoOdliÄŤno 
 
slavnostna_akademija_napoved_3

SLAVNOSTNA AKADEMIJA IN MEDNARODNA KONFERENCA INŽENIRJEV STROJNIŠTVA

Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija
29. in 30. November 2011

Spoštovani,

Zveza strojnih inženirjev Slovenije bo 29. in 30. Novembra 2011 organizirala slavnostno akademijo in mednarodno konferenco inženirjev strojništva, na kateri bodo predstavljeni dosežki slovenskega inženirstva in razvojno-raziskovalne dejavnosti v strojništvu, klju?ni nosilci znanja doma in v tujini ter naša najpomembnejša podjetja na tem podro?ju.

Tematski sklopi konference:

- Razvoj naprednih tehnologij
- Uveljavljanje naprednih tehnologij
- Financiranje novih tehnologij
- Prenos znanja


Tukaj si lahko ogledate vabilo ter najavljene znanstvene in strokovne prispevke na Mednarodni koferenci. 

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si