Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
6. Slovenski forum inovacij
Prispeval Administrator    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 42
SkromnoOdliÄŤno 
inovative22.-23.11.2011
6. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

Ljubljana, Gospodarsko raztaviš?e

JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, s finan?no podporo Ministrstva za gospodarstvo organizira 6. Slovenski forum inovacij, s katerim združuje inovativni potencial Slovenije – podjetja, posameznike, mlade, raziskovalne in druge podporne institucije ter drugo zainteresirano javnost.

Prijavite in predstavite lahko svojo inovacijo: proizvod, storitev ali poslovni model, in kandidirate za izbor za 45 najboljših inovacij. Zmagovalci posameznih kategorij izbranih inovacij bodo prejeli posebna priznanja.

Rok prijave je do 12. septembra 2011, do 24. ure.

Izbor med najboljše prinaša:

• brezpla?no predstavitev vaše inovacije na samostojni razstavni stojnici v okviru dvodnevnega dogodka 6. Slovenski forum inovacij,
• izdelan predstavitveni plakat o inovaciji, ki ga po kon?ani prireditvi avtor inovacije zadrži zase,
• javno predstavitev avtorja in inovacije, v živo na odprtem odru na dogodku,
• predstavitev inovacije v elektronskem katalogu na spletnem portalu www.foruminovacij.si ,
• predstavitev inovacije v tiskanem katalogu, opisno in s sliko inovacije.

6. Slovenski forum se bo odvijal 22. in 23. novembra 2011, na Gospodarskem razstaviš?u, v Ljubljani. Za obisk dogodka bo omogo?en prost vstop za vse obiskovalce. Ve? informacij in možnost brezpla?ne prijave inovacije na www.foruminovacij.si.
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si