Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
3. Znanstvena konferenca: "Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011"
Prispeval Administrator    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 19
SkromnoOdlično 

image_24_m 

17.-18.11.2011
3. ZNANSTVENA KONFERENCA: ZNANJE IN POSLOVNI IZZIVI GLOBALIZACIJE V LETU 2011

Celje, Lava 7
Fakulteta za komercialne in poslovne vede vabi na tretjo mednarodno znanstveno konferenco z delovnim naslovom Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011.
Na tematsko razli?nih plenarnih delih in organiziranih sekcijah se bodo predstavili tevilni razli?ni raziskovalci in strokovnjaki, ki prihajajo iz razli?nih drav in ki so prav tako kot nai sodelavci zainteresirani za izmenjavo rezultatov svojih raziskav in za ustvarjanje novega vrhunskega znanja s podro?ij ekonomije, komerciale, poslovne informatike in turizma. Hkrati je to izvrstna prilonost, da se v raziskovalno razvojno delo vklju?ijo tudentje s svojimi projekti in se preizkusijo v strokovnih debatah.
Tematske sekcije konference so:


    Sodobne reitve v poslovni informatiki in e-poslovanju
    Trendi kakovosti v izobraevanju in management znanja
    Turizem in izzivi trajnostnega razvoja
    Aktualni vidiki podjetnitva in trenja
    Izzivi na podro?ju financ, ra?unovodstva in ban?nega sektorja
Delovna jezika konference sta angleki in slovenski.
    Pomembni datumi:
do 20. avgusta 2011 - oddaja referata
    30. september 2011 - obvestilo avtorjem o sprejetju referata v roku enega meseca od oddaje referata
    10. oktober 2011 - oddaja kon?ne razli?ice referata in prijava na konferenco
Natan?en program konference bo objavljen predvidoma v sredini oktobra 2011.

Ve? o konferenci tukaj.

 

MVZT

Ministrstvo za visoko olstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega olstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeevanja informacijske drube na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske drube. Najbolj navezujo?a direktorata za na portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inenirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza drutev s podro?ja strojnitva. Drutva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o drutvih. Vizija Zveze je postati in obdrati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojnitva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraevanje in izmenjava izkuenj med drutvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnoloki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvrilne naloge na podro?ju pospeevanja tehnolokega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si