Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Mednarodna konferenca o perspektivah centrov odli?nosti "Raziskovalna politika v okviru evropske kohezijske politike"
Prispeval Administrator    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 85
SkromnoOdliÄŤno 

image_10_l17.-18.11.2011
MEDNARODNA KONFERENCA O PERSPEKTIVAH CENTROV ODLI?NOSTI "RAZISKOVALNA POLITIKA V OKVIRU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE"

Brdo pri Kranju, Kongresni center

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo organizirata mednarodno konferenco o sedanjih in prihodnjih perspektivah centrov odli?nosti z naslovom "RAZISKOVALNA POLITIKA V OKVIRU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE"

Mednarodna konferenca bo 17. in 18. novembra 2011 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Otvoritve konference se bodo  17. 11. 2011 ob 9.00 uri udeležili in udeležence konference nagovorili:
- dr. Igor Lukši?, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
- mag. Bojan Suvorov, državni sekretar Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
- g. Georgios Yannoussis, direktor Generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno politiko.

 

Po kon?anih pozdravnih nagovorih bodo dr. Lukši?, mag. Suvorov in g. Yannoussis v preddverju dvorane podali IZJAVE ZA MEDIJE (predvidoma ob 9. 30 uri).

Izjavam za medije bo sledil slavnostni PODPIS SPORAZUMA O ZAUPNOSTI, ki ga bosta podpisali predsednica klastra za medicinski in ekološki instrumentalni inženiring in biotehnologije iz Sant Petersburga, dr. Marina Girina, in poslovna direktorica Centra odli?nosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov CIPKEBIP iz Ljubljane, dr. Livija Tušar. Na podlagi sporazuma se bodo predstavniki obeh institucij dogovorili o skupnih raziskovalnih projektih oziroma o možnostih skupne izvedbe prenosa znanja v proizvodnjo.

V klaster iz Sant Petersburga je vklju?enih 85 podjetij s približno 5000 zaposlenimi, letni promet vklju?enih podjetij pa znaša 7 milijard rubljev. Na drugi strani ima CIPKEBIP 10 ustanoviteljev – 5 podjetij (Lek d.d., Medis d.o.o., Acies Bio d.o.o., TikhePharma d.o.o. in Jenko d.o.o.) in 5 raziskovalnih institucij (Institut Jožef Stefan, Univerza v Ljubljani z medicinsko in Biotehniško fakulteto, Univerza v Mariboru z Medicinsko fakulteto, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor in Univerzitetni klini?ni center v Ljubljani). CIPKEBIP, kjer je trenutno zaposlenih 29 raziskovalcev, se do konca leta 2013 v 85 odstotkih financira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15 odstotkov sredstev za njegovo dejavnost pa je prispevalo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si