Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
Mednarodni seminar: Iskanje ciljev in usmeritev za obnovo vodotokov in vodnih ekosistemov
Prispeval Administrator    PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 38
SkromnoOdliÄŤno 
business-startup_116.11.2011
MEDNARODNI SEMINAR: ISKANJE CILJEV IN USMERITEV ZA OBNOVO VODOTOKOV IN VODNIH EKOSISTEMOV
Ljubljana, Gospodarsko razstaviš?e

 

V okviru priprav na 6. Svetovni Forum o Vodah, bo v ?asu od 16. do 18. novembra 2011 potekal mednarodni seminar »ISKANJE CILJEV IN USMERITEV ZA OBNOVO VODOTOKOV IN VODNIH EKOSISTEMOV« (FORGING TARGETS AND SOLUTIONS FOR RIVERS AND WATER ECOSYSTEM RESTORATION), ki ga organizira Inštitut za vode Republike Slovenije (IzVRS) v sodelovanju z vodilnimi evropskimi organizacijami s podro?ja obnove voda.

Tematika foruma bo predstavljena na novinarski konferenci na Gospodarskem razstaviš?u (dvorana Urška, U1, drugo nadstropje) s pri?etkom ob 12.30 uri.

Ve? informacij na: http://www.izvrs.si/ftsrwer/.

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si