Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
VII. Konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije
PDF natisni E-pošta
Uporabniška ocena: / 3
SkromnoOdliÄŤno 
V A B I L O conference_table

Spoštovani!

Vljudno Vas vabimo, da se udeležite VII. Konference slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije, ki bo potekala 12. in 13. oktobra 2011 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Dimi?eva 13, v Ljubljani.

Konferenco organiziramo kot nadaljevanje sklopa strokovnih sre?anj slovenskih strokovnjakov doma in po svetu, ki jih pri Svetovnem slovenskem kongresu pripravljamo že ve? kot desetletje. Z na?rtovanimi sre?anji želimo vzpostaviti in navezati stalne stike in medsebojno oplemenititi strokovne
in podjetniške odnose ter jih obogatiti z izkušnjami naših uspešnih rojakov po svetu.image003

Konferenca je odprtega tipa, udeležba na njej brezpla?na, vsak prijavljeni udeleženec pa bo prejel tudi zbornik s kratkimi življenjepisi predavateljev in izvle?ki predavanj. Vabljeni, da sodelujete s svojimi vprašanji ali komentarji v ?asu, ki bo na voljo za razpravo.

Na tokratnem sre?anju želimo izpostaviti:
• vlogo in pomen znanstvenih raziskav in tehnološkega razvoja v gospodarstvu
• organizacijo znanstvene sfere, pomen EU integracij in strategije RS
• znanstvene dosežke rojakov iz sveta
• tematike povezane s kemijo in mednarodnim letom kemije

Priložen je preliminarni program iz katerega boste lahko razbrali, da bo med sodelujo?imi predavatelji veliko uspešnih Slovencev iz tujine in domovine, ki bodo predstavili svoje dosežke in delo.

Za lažjo organizacijo dogodka zbiramo prijave na naši spletni strani www.slokongres.com ali po telefonu (+386) 1 24 28 550.

Na svidenje na sre?anju!

dr. Boris Pleskovi?,image004predsednik Svetovnega slovenskega kongresa

Konferenco pripravljamo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Slovensko znanstveno fundacijo, Kemijskim inštitutom, Fakulteto za kemijsko industrijo v Ljubljani, Institutom Jožef Stefan in Zvezo inženirjev Slovenije.

Priponke:
Prenesi to datoteko (programZN11.pdf)Preliminarni program[ ]397 Kb
 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si