Napaka
  • XML Parsing Error at 1:2465. Error 9: Invalid character
EESTEC
PDF natisni E-pošta
Poglavitni cilj EESTEC International-a je razvoj mednarodnih povezav in izmenjav študentov.

Ime društva in Logotip:

EESTEC

www.eestec-lj.org

eestec

Sedež društva:  

Združenje študentov elektrotehnike in ra?unalništva – EESTEC

ŠOU – mednarodna pisarna | Kersnikova 4

SI-1000 Ljubljana

Slogan društva:

Poglavitni cilj EESTEC International-a je razvoj mednarodnih povezav in izmenjav študentov.

Kratek opis društva:

EESTEC International je krovna organizacija vseh LC-jev (Local Committee) po Evropi. Od leta 1995 ima EESTEC International sedež v Zurichu, Švici. Leta 2002 so sedež organizacije preselili v Nizozemsko, Delft. Zaenkrat EESTEC International združuje 39 lokalnih komitejev, v 33 državah. Poglavitni cilj EESTEC International-a je razvoj mednarodnih povezav in izmenjav študentov. Izmenjava idej in znanj med študenti je mogo?a skozi delavnice (t.i. workshops). EESTEC tudi promovira in spodbuja mednarodne karierne poti in službe v tujini. Npr.; eden izmed projektov ki so v teku, je vzpostaviti podatkovno bazo vseh mladih inženirjev in študentov, tako da lahko podjetja iz vse Evrope ?im lažje najdejo primeren kader za njihovo podjetje.

Klju?ne dejavnosti:

Delavnice (najbolj pomembna dejavnost društva, predstavitev podjetij in strokovne vaje, spoznavanje novih tehnologij).

Izmenjave (študentje lokalnih komitejev obiskujejo lokalne komiteje po Evropi. S tem se dviguje mednarodna zavest, kulturno osveš?anje in kovanje novih prijateljstev.).

Kongres (letno sre?anje vseh LC-jev iz Evrope, dolo?itev smernic in vizije EESTEC-a in revizija dejavnosti preteklega leta, izvolitev predsedstva).

Naši ?lani so usposobljeni na podro?ju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

/

Kontakt:

Predsednik:

Kontakt:

David Jeras

Damjan Vester

Gsm:

+386 40 193 536

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran:

http://www.eestec.net
http://www.eestec-lj.org

 

MVZT

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo opravlja naloge na podro?jih visokega šolstva, raziskovalne dejavnosti, tehnologije, meroslovja in pospeševanja informacijske družbe na podro?jih, ki ne sodijo v delovna podro?ja drugih ministrstev, in usklajevanja dela na podro?ju informacijske družbe. Najbolj navezujo?a direktorata za naš portal sta direktorat za znanost ter direktorat za tehnologijo.

http://www.mvzt.gov.si/

ZSIS

Zveza strojnih inženirjev Slovenije (ZSIS, Zveza) je zveza društev s podro?ja strojništva. Društva se v Zvezo vklju?ujejo na osnovi skupnih interesov in zakona o društvih. Vizija Zveze je postati in obdržati prepoznavno vlogo stroke, prakse in znanosti na podro?ju strojništva in vseh iz tega razvitih podro?ij. Poslanstvo Zveze je promocija, razvoj, izobraževanje in izmenjava izkušenj med društvi in njihovimi ?lani.

http://www.zveza-zsis.si/

TIA

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un v okviru zakonov in s sklepom o ustanovitvi dolo?enih nalog. TIA opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge na podro?ju pospeševanja tehnološkega razvoja in inovativnosti v skladu s sprejetim nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom.

http://www.tia.si